Státní závěrečné zkoušky červen/červenec 2020

30. 5. 2020 Michael Krbek

Státní závěrečné zkoušky bakalářských studií fyziky, biofyziky, astrofyziky, nanotechnologie a fyziky se zaměřením na vzdělávání se konají 22.6. v 9.00 v učebně F2 (písemná část) a po řadě 25.6., 26.6., 24.6., 30.6. a rovněž 30.6. (ústní části). Státní závěrečné zkoušky magisterských studií fyziky se konají 29.6. a 1.7. (obhajoby diplomových prací i ústní část) magisterských studií biofyziky 26.6. (obhajoby diplomových prací i ústní část)  a magisterských studií učitelství fyziky 29.6. v 9.00 v učebně Fs1 (písemná zkouška z didaktiky fyziky) a 7.7. dle rozpisu (obhajoba diplomové práce i ústní část). Podrobné rozpisy studentů a komisí následují níže.

Bakalářský studijní program Fyzika, obor Fyzika

Bakalářský studijní program Fyzika, obor Biofyzika

Bakalářský studijní program Fyzika, obor Astrofyzika

Bakalářský studijní program Aplikovaná fyzika, obor Nanotechnologie

Bakalářský studijní program Fyzika, obor Vzdělávání

Navazující magisterský studijní program Fyzika, specializace Astrofyzika, Fyzika kondenzovaných látek, Teoretická fyzika

Navazující magisterský studijní program Fyzika, specializace Fyzika kondenzovaných látek, Fyzika plazmatu a nanotechnologií

Navazující magisterský studijní program Fyzika, obory Molekulární biofyzika, Aplikovaná biofyzika

Magisterský studijní program Učitelství fyziky pro střední školy


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info