Státní závěrečné zkoušky červen/červenec 2020

30. 5. 2020 Michael Krbek

Státní závěrečné zkoušky bakalářských studií fyziky, biofyziky, astrofyziky, nanotechnologie a fyziky se zaměřením na vzdělávání se konají 22.6. v 9.00 v učebně F2 (písemná část) a po řadě 25.6., 26.6., 24.6., 30.6. a rovněž 30.6. (ústní části). Státní závěrečné zkoušky magisterských studií fyziky se konají 29.6. a 1.7. (obhajoby diplomových prací i ústní část) magisterských studií biofyziky 26.6. (obhajoby diplomových prací i ústní část)  a magisterských studií učitelství fyziky 29.6. v 9.00 v učebně Fs1 (písemná zkouška z didaktiky fyziky) a 7.7. dle rozpisu (obhajoba diplomové práce i ústní část). Podrobné rozpisy studentů a komisí následují níže.

Více článků

Přehled všech článků