UFKL
ÚFKL    IBP    SCI.MUNI    MUNI    CEITEC    Biofyz. Centrum    NCBR    Cesky  
poslední aktualizace Wednesday, 02-Oct-2019 15:52:39 CEST
stránky od 1.9.2011 navštívilo:

 

Výuka oboru Biofyzika je garantována ÚFKL a na výuce se zejména podílí níže uvedení vyučující:

Profesoři

prof. RNDr. Viktor Brabec, DrSc. Biofyzikální ústav AVČR (BFÚ)
prof. Dr. Jiří Kozelka, Ph.D. Ústav fyziky kondenzovaných látek (ÚFKL)
prof. RNDr. Vojtěch Mornstein, CSc. Lékařská fakulta (LF)
prof. RNDr. Vladimír Vetterl, DrSc.BFÚ

Docenti

doc. RNDr. Stanislav Kozubek, DrSc. BFÚ

Odborní asistenti

Mgr. Karel Kubíček, Ph.D. ÚFKL
 

Vědeckovýzkumní, vyvojoví a neučitelští pracovníci

Mgr. Dušan Hemzal, Ph.D.ÚFKL
Mgr. Ctirad Hofr, Ph.D.ÚFKL
Mgr.Bc. Arnošt Mládek ÚFKL
Mgr. Olga Nováková, Dr.BFÚ
Mgr. Kamila Réblová, Ph.D.BFÚ
 Jana Schmidtová ÚFKL
Mgr. Naděžda Vaškovicová LF
doc. RNDr. Oldřich Vrána, CSc. BFÚ

Externí spolupracovníci

Mgr. Olga Nováková, Dr. BFÚ
RNDr. Eva Bártová, Ph.D. BFÚ
RNDr. František Jelen, CSc. BFÚ
Ing. Jana Nebesářová, CSc. Jihočeská univerzita (JČU)
prof. RNDr. Tomáš Polívka, Ph.D. Jihočeská univerzita (JČU)
prof. RNDr. Ondřej Prášil, CSc. JČU
Ing. Zenon Starčuk, CSc. Ústav přístrojové techniky (ÚPT)
prof. RNDr. Jiří Šponer, CSc. BFÚ
Mgr. Lukáš Trantírek, Ph.D.University of Utrecht
doc. RNDr. František Vácha, Ph.D. JČU
 

Studenti doktorských studijních programů

Mgr.Filip Dyčka  
Mgr.Barbora Lišková  
Mgr.Aneta Malá  
Mgr.Darya Yurevna Orlova  
Mgr.Veronika Vargová  
Mgr.Pavlína Vidláková  

 

Pedagogickým zástupcem

pro obor biofyzika (bakalářský, magisterský i doktorský stupeň studia na Přírodovědecké fakultě) je Mgr. Dušan Hemzal, Ph.D.
Obracejte se na něj, prosíme, se svými dotazy/problémy týkajícími se uvedených studií.

 


(c) Ústav fyziky kondenzovaných látek                             lide.shtml změněn / changed on 29.02.2016