UFKL
ÚFKL    IBP    SCI.MUNI    MUNI    CEITEC    Biofyz. Centrum    NCBR    Cesky  
poslední aktualizace Wednesday, 02-Oct-2019 15:52:39 CEST
stránky od 1.9.2011 navštívilo:

Program Semináře biofyziky a biofyzikální chemie a NCBR F7790 a CB061


Biofyzikalni laborator @UFKL

 
Semináře CC060, C8010 a F7790 se v jarním semestru 2023 konají v níže uvedených datech od 14.00 do 16.00 v místnosti 205 budovy B11 na Univerzitním kampusu Bohunice (UKB).

Obecná doporučení, jak se chovat (nejen) na semináři:
General recommendations how to behave (not only) during the seminar:
 
All I Really Need To Know I Learned In Kindergarten by Robert Fulghum:
Robert Fulghum: Všechno, co opravdu potřebuju znát, jsem se naučil v mateřské školce
 

As of attendance: MU study and examination regulations Section 9, paragraph 2: Full-time students are required to attend teaching activities with the exception of lectures and consultations.
Paragraph 6: A student has the right to a minimum of one unexcused absence per semester from compulsory teaching activities in a given course; this does not apply to intensive courses or specially scheduled courses (section 9, subsection 4). In case a student utilizes the right described in the first sentence, he/she must meet in-term assessment requirements or other conditions associated with teaching activities in a given course, if so prescribed. A higher number of absences may be stipulated by the teacher if so permitted by teaching and study-related conditions.
Paragraph 7: A student is obliged to provide a written excuse letter to the faculty Office for Studies justifying his/her absence within five workdays of the teaching activity he/she was absent from.
 
Na téma docházky: Studijní a zkušební řád Masarykovy univerzity Čl. 9, odst. 2: Účast ve výuce je pro studenty prezenční formy studia povinná s výjimkou přednášek a konzultací.
Čl. 9, odst. 6: Studenti mají během jednoho semestru právo na minimálně jednu neomluvenou absenci v povinné výuce daného předmětu; toto neplatí v případě předmětů, které vyžadují blokovou výuku nebo výuku se zvláštním časovým průběhem (čl. 9 odst. 4). Pokud student využije právo uvedené ve větě první, musí splnit požadavky průběžných kontrol nebo jiné podmínky výuky předmětu, pokud jsou pro daný předmět předepsány. Vyučující může stanovit i vyšší počet absencí, pokud to umožňují podmínky výuky a studia daného předmětu.
Čl. 9, odst. 7: Student je povinen písemně omluvit na studijním oddělení fakulty svou neúčast do 5 pracovních dnů od termínu konání výuky, jež je omlouvána.
 
Prezentace by měly splňovat následující kriteria:
The presentations should follow these criterions:
 • neměly by být kratší 20 minut a delší 30 minut
  shouldn't be shorter 20 minutes and longer 30 minutes
 • měly by být srozumitelné širšímu vědeckému publiku
  should be comprehensible to wider audience
 • měly by obsahovat:
  should include:
  • stručné představení přednášejícího
   short intro of the presenter (the host of the seminar - Žídek / Kubíček - will also introduce the presenter before the presentation)
  • úvod do problematiky
   Introduction
  • popis problému, způsob jeho řešení a cíle
   Description of the problem, aims of the study and your approach to solve your project
  • výsledky
   Results
  • závěr
   Conclusion
 • jsou vedeny v anglickém jazyce
  by default, all lectures are in English
 • přednášející se dostaví v dostatečném předstihu před zahájením semináře a zkontroluje, že veškerá audiovizuální technika funguje a je kompatibilní s připravenou přednáškou
  the presenter is responsible for checking the room and AV-devices being compatible with her/his presentation and make sure that everything is ready to start on time

 
To book your seminar, select available slots: Doodle planning
The doodle planning is to ease planning, provide flexibility and aviod overlaps during the time when the organizers of the seminars do not have access to computer. The selected slots will be then confirmed and listed below.
1
Thursday Feb 16
SPEAKER: Lukáš Žídek, Richar Štefl, Pavel Plevka
TOPIC: Introductory seminar, CIISB meeting
WHERE: B11 / 205
WHEN: @2PM s.t.
2
Thursday Feb 23
SPEAKER: Karel Kubíček
TOPIC: Scientific writing, typography
WHERE: B11 / 205
WHEN: @2PM s.t.
3
Thursday Mar 2
SPEAKER: Petr Kulhánek
TOPIC: AlphaFold / AlphaPullDown
WHERE: B11 / 205
WHEN: @2PM s.t.
4
Thursday Mar 9
SPEAKER: Richard Štefl
TOPIC: Phase separation in biology: the concept & misconceptions
WHERE: B11 / 205
WHEN: @2PM s.t.
5
Thursday Mar 16
SPEAKER: iří Marek / Marika Hrubá
TOPIC: Open data/FAIR data
WHERE: B11 / 205
WHEN: @2PM s.t.
6
Thursday 23
SPEAKER: No seminar on this day
TOPIC: XIX Discussions in Structural Molecular Biology in Nové Hrady
WHERE: B11 / 205
WHEN: @2PM s.t.
7
Thursday Mar 30
SPEAKER: Gabriel Demo
TOPIC: Ribosome structure and function
WHERE: B11 / 205
WHEN: @2PM s.t.
8
Thursday Apr 6
SPEAKER:No seminar on this day
TOPIC: Easter
WHERE: B11 / 205
WHEN: @2PM s.t.
9
Thursday Apr 13
SPEAKER: PhD candidate
TOPIC: PhD defence
WHERE: B11 / 205
WHEN: @2PM s.t.
10
Thursday Apr 20
SPEAKER: Konstantinos Tripsianes
TOPIC: (auto)phosphorylation mechanisms by NMR
WHERE: B11 / 205
WHEN: @2PM s.t.
11
Thursday Apr 27
SPEAKER: Lukáš Trantírek
TOPIC: in-cell NMR: drug profiling, molecular target structure validation
WHERE: B11 / 205
WHEN: @2PM s.t.
12
Thursday May 4
SPEAKER: students
TOPIC: students' projects
WHERE: B11 / 205
WHEN: @2PM s.t.
13
Thursday May 11
SPEAKER: rector's day off
TOPIC: MUNI day
WHERE: B11 / 205
WHEN: @2PM s.t.
14
Thursday May 18
SPEAKER: students
TOPIC: students' presentations
WHERE: B11 / 205
WHEN: @2PM s.t.


   

   
  ========
   
  OP VpK logo

   
   


  (c) Ústav fyziky kondenzovaných látek                             seminars.shtml změněn / changed on 28.02.2023