Firewall

Monoceros firewall has been activated on 3. february 2021.

Firewall drops all traffic, except: ssh, http, https, imap2, smtp from everywhere. On "secure" net of Muni, all services should work smoothly. See /etc/iptables.sh on Monoceros for details. Ask admin in doubts.

Tags: 

Státní závěrečné zkoušky z fyziky, září 2020

V souladu s vydanými opatřeními jsou stanoveny následující termíny státních zkouške z fyziky:

Rozpisy bakalářské obory
písemná část: 1. září, od 9:00 v posluchárně F2; společný termín pro všechny bakalářské obory
ústní části:
(vždy v učebně F3 s přípravou v učebně F4)
fyzika 8.9.
biofyzika 14.9.
astrofyzika 10.9.
nanotechnologie 17.9.
učitelství fyziky 16.9.
Rozpisy navazující obory
obhajoby a ústní části:
(vždy v učebně F3 s přípravou v učebně F4)
fyzika 7.9. a 9.9.
biofyzika 14.9.
učitelství 4.9., písemná zkouška z didaktiky fyziky 2.9. v 9.00 v učebně Fs1

Více infromací zde.

Státní závěrečné zkoušky z fyziky, červen 2020

V souladu s vydanými opatřeními jsou stanoveny následující termíny státních zkouške z fyziky:

Rozpisy bakalářské obory
písemná část: 22. června, od 9:00 v posluchárně F2; společný termín pro všechny bakalářské obory
ústní části: fyzika 25. června
biofyzika 26. června
astrofyzika 24. června
nanotechnologie 30. června
učitelství 30. června
Rozpisy navazující obory
obhajoby a ústní části: fyzika 29. června, 1. července
biofyzika 26. června
učitelství 7. července

Více infromací zde.

Státní závěrečné zkoušky z fyziky, jaro 2020

V jarním semestru 2020 proběhnou v souvislosti s pandemií COVID-19 státní zkoušky ve dvou termínech:

1. termín 22. 6. - 10. 7. s odevzdáním závěrečné práce (BP i DP) 1.6.

2. termín 1.9. - 18. 9. s odevzdáním závěrečné práce (BP i DP) 17.8.

Studenti volí termín příhlášením na vypsané zkouškové termíny v rámci svého státnicového předmětu.

Státní závěrečné zkoušky z fyziky, únor 2020

V souladu se studijním katalogem proběhnou v termínu 3. února - 14. února 2020 státní zkoušky z fyziky.

Předběžný počet přihlášených studentů je 15.

Termíny odevzdání závěrečných prací, leden 2020

V souladu se studijním katalogem jsou termíny pro odevzdání závěrečných prací v podzimním semestru 2019 stanoveny následovně:

   bakalářské a diplomové práce 6. ledna 2020

Žádosti o výjimku obecně nebudou doporučovány ke schválení.

Opravné SZZ z fyziky, srpen/září 2019

V souladu se studijním katalogem proběhnou opravné termíny státních zavěrečných zkoušek fyzikálních oborů 29.8. 2019, v pracovně prof. Lence na ÚTFA (pavilon 06 v areálu Kotlářská).
Přidružené písemné části (kde je to relevantní) proběhnou 28.8. 2019 od 9 hod v posluchárně F2.

Předběžné rozpisy přihlášených:

9:00-10:00 Xia, Caiun astro mgr
10:00-11:00 Šinoglová, Eva astro mgr
11:00-12:00 Michalcová, Iva vzdělávání bc
13:00-14.30 Formanová, Veronika SZZ+obhajoba teor mgr
14.30-15.30 Fedorowyczová, Nella SZZ ucit mgr

Státní zkoušky z fyziky, červen 2019

V souladu se studijním katalogem budou státní zkoušky probíhat v termínu 3. června 2019 - 28. června 2019, preferenčně ve druhé půli uvedeného rozsahu.
V bc stupni probíhají obhajoby a ústní části současně; v navazujícím stupni obhajoby ústní části předcházejí, zpravidla o jeden týden. Více informací zde.

Rozpisy studentů viz níže:

bakalářský stupeň písemka 14.6., od 9:00 v F2

fyzika:
(10 studentů)
24.6 a 25.6
prof. von Unge, prof. Tyc, prof. Trunec, prof. Vašina, prof. Munzar, prof. Krtička, doc. Dubroka, prof. Kudrle
biofyzika:
(2 studenti)
17.6.
prof. Kozelka, prof. Mornstein, dr. Kubíček, doc. Mikulík, dr. Hemzal
vzdělávání:
(4 studentů)
20.6.
doc. Bochníček, prof. Musilová, doc. Lacina, prof. Munzar, doc. Štefl
astrofyzika:
(4 studentů)
18.6.
prof. Mikulášek, prof. Krtička, prof. Munzar, doc. Mikulík, doc. Štefl, doc. Zejda, dr. Hemzal
nanotechnologie:
(3 studenti)
25.6.
prof. Černák, prof. Munzar, doc. Mikulík, prof. Tyc, prof. Vašina, prof. Kudrle, doc. Ráheľ

navazující stupeň

fyzika:
(16 studentů)
obhajoby 10.6. a 11.6., ústní část 26.6. a 27.6.
prof. Musilová, prof. Humlíček, prof. Černák, prof. Trunec, prof. Spousta, prof. Tyc, prof. Mikulášek, prof. Krtička, prof. Munzar, doc. Dubroka, prof. Kudrle
mol. biofyzika:
(3 studenti)
obhajoby 11.6., ústní část 20.6.
prof. Kozelka, prof. Mornstein, dr. Kubíček, doc. Mikulík, dr. Hemzal
učitelství:
(6 studentů)
písemka z didaktiky 20.6., obhajoby 12.6., ústní část 21.6.
doc. Lacina, prof. Musilová, doc. Bochníček, prof. Munzar, dr. Nečas

Odevzdávání závěrečných práci v jarním semestru 2019

V souladu se studijním katalogem jsou termíny odevzdání závěrečných prací stanovany na:

bakalářské práce: 23. května 2019,
 diplomové práce: 16. května 2019.

Žádosti o odklad termínu odevzdání obecně nebudou doporučovány k vyhovění.

Pages

Subscribe to monoceros.physics.muni.cz RSS