Termíny závěrečných zkoušek, jaro 2015

V souladu se studijním katalogem se státní zkoušky fyzikálních oborů uskuteční v období 1. června 2015 - 30. června 2015.

bc: písemka 12.6. v 8.00 v F2

fyzika (8 osob): 22.6. a 23.6. prof. von Unge, prof. Lenc, prof. Tyc, prof. Trunec, doc. Brablec, doc. Munzar, prof. Krtička, doc. Dubroka, doc. Kudrle
biofyzika (2 osoby): 24.6. prof. Kozelka, prof. Mornstein, dr. Kubíček, doc. Mikulík, dr. Hemzal
vzdělávání (5 osob): 22.6. doc. Bochníček, prof. Musilová, doc. Lacina, doc. Munzar, doc. Štefl
astrofyzika (8 osob): 25.6. a 26.6. prof. Mikulášek, prof. Krtička, prof. Lenc, doc. Munzar, doc. Mikulík, doc. Štefl, doc. Zejda, dr. Hemzal
lékařská f. (2 osoby): 24.6. prof. Mornstein, prof. Kozelka, dr. Kubíček, doc. Mikulík, dr. Hemzal
nanotechnologie (6 osob): 23.6. prof. Černák, doc. Munzar, doc. Mikulík, prof. Tyc, doc. Vašina, doc. Kudrle, dr. Ráheľ

nav

fyzika: teoretická f. (2 osoby), astrofyzika (7 osob), kondenzované látky (2 osoby), f. plazmatu (5 osob), obhajoby 16.6., 18.6., 19.6., ústní část 24.6., 25.6., 26.6.
prof. Musilová, prof. Lenc, prof. Humlíček, prof. Černák, prof. Spousta, prof. Tyc, prof. Mikulášek, prof. Krtička, doc. Munzar, doc. Dubroka, doc. Kudrle
biofyzika 17.6 (obhajoby) a 24.6. (ústní část): molekulární (2 osoby), aplikovaná (1 osoba)
prof. Kozelka, prof. Mornstein, dr. Kubíček, doc. Mikulík, dr. Hemzal
prof. Mornstein, prof. Kozelka, dr. Kubíček, doc. Mikulík, dr. Hemzal

Odevzdání závěrečných prací v jarním semestru 2015

V souladu se studijním katalogem jsou termíny odevzdání závěrečných prací fyzikálních oborů stanoveny následovně:

bakalářské obory: 22. května 2015
  navazující obory: 15. května 2015.

Žádosti o prodloužení termínu odevzdání obecně nebudou doporučovány k vyhovění.

Státní zkoušky v podzimním semestru 2014

V souladu se studijním katalogem proběhnou v termínu 2.2. - 13.2. 2015 státní zkoušky.

Rozpis studentů:

bc ucit: písemná část 9.2. 2015 v 8:00 v F2, ústní část 10.2. 2015, FS1
doc. Bochníček, prof. Musilová, doc. Lacina, doc. Munzar, doc. Štefl

nav odb: obhajoby 10.2. 2015, ústní část 13.2. 2015, vše pracovna prof. Lence
prof. Musilová, prof. Lenc, prof. Humlíček, prof. Černák, prof. Spousta, prof. Tyc, doc. Mikulášek, prof. Krtička, doc. Munzar, doc. Dubroka, doc. Kudrle

nav (a)bf: obhajoby 4.2. 2015, ústní část 9.2. 2015, vše hala UFKL
prof. Mornstein, prof. Kozelka, dr. Kubíček, doc. Mikulík, dr. Hemzal

Dny otevřených dveří

Ve dnech 24.1. (So) a 27.1. (Út) budou na Přírodovědecké fakultě MU probíhat Dny otevřených dveří.

Bližší informace viz fakultní stránky.

Odevzdání závěrečných prací v podzimním semestru 2014

V souladu se studijním katalogem je termín odevzdání prací v bakalářských i navazujících oborech stanoven na 7. ledna 2015.

Žádosti o výjimku obecně nebudou doporučovány ke schválení.

Seminář ÚTFA

Program semináře ÚTFA


28. 2. 2020: R. von Unge shromáždění ÚTFA
6. 3. 2020: P. Boorman Feeding or fasting? Finding the hidden growing supermassive black holes in our cosmic backyard
13. 3. 2020: ----- REKTORSKÉ VOLNO
20. 3. 2020: ----- REKTORSKÉ VOLNO

Luboš Vozdecký získal první cenu

Luboš Vozdecký získal první cenu na mezinárodní soutěži „European Union Contest of Young Scientists“ s prací „Rolling friction“, kterou vedli prof. RNDr. Jana Musilová, CSc. společně s Mgr. Jiřím Bartošem, Ph.D. Soutěž se konala v týdnu od 15. září 2014 ve Varšavě. Gratulujeme !!! Více informací zde.

Opravný termín státní zkoušky

Opravný termín státní zkoušky v bakalářském studijním oboru Lékařská fyzika byl vypsán na pátek 29. srpna 2014, ve 14:00 hod v hale ÚFKL.

Rozpisy státních zkoušek z fyziky v navazujících oborech, červen 2014

V souladu se studijním katalogem se státní závěrečné zkoušky z fyziky uskuteční v průběhu června, s přihlédnutím k probíhajícímu zkouškovému období.

odb (18): obhajoby 16.6., 17.6. a 19.6., ústní část 24.6., 25.6. a 26.6, vše pracovna prof. Lence
prof. Musilová, prof. Lenc, prof. Humlíček, prof. Černák, prof. Spousta, prof. Tyc, doc. Mikulášek, prof. Krtička, doc. Munzar, doc. Dubroka, doc. Kudrle

abf (4): obhajoby 16.6, ústní část 20.6., vše hala UFKL
prof. Mornstein, prof. Kozelka, dr. Kubíček, doc. Mikulík, dr. Hemzal

mbf (2): obhajoby 16.6, ústní část 20.6., vše hala UFKL
prof. Kozelka, prof. Mornstein, dr. Kubíček, doc. Mikulík, dr. Hemzal

ucit (3): písemka 20.6., ústní část 23.6., vše FS1
doc. Lacina, doc. Bochníček, prof. Musilová, prof. Lenc, doc. Munzar, dr. Nečas

Rozpisy státních zkoušek z fyziky v bakalářských oborech, červen 2014

V souladu se studijním katalogem se státní závěrečné zkoušky z fyziky uskuteční v průběhu června, s přihlédnutím k probíhajícímu zkouškovému období.

písemná cást zkoušky: 18.6. v 8:00, F2

odb (13): 20.6. a 23.6., pracovna prof. Lence
prof. Lenc , prof. Tyc, prof. Trunec, prof. Von Unge, doc. Brablec, doc. Munzar, prof. Krtička, doc. Dubroka, doc. Kudrle

bf (5): 23.6., hala UFKL
prof. Kozelka, prof. Mornstein, dr. Kubíček, doc. Mikulík, dr. Hemzal

ucit (2): 23.6., FS1
doc. Bochníček, prof. Musilová, doc. Lacina, doc. Munzar, doc. Štefl

astro (4): 24.6., F3
prof. Mikulášek, prof. Krtička, prof. Lenc, doc. Zejda, prof. Novotný, doc. Munzar, doc. Štefl

lf (3): 23.6., hala UFKL
prof. Mornstein, prof. Kozelka, dr. Kubíček, doc. Mikulík, dr. Hemzal

Pages

Subscribe to monoceros.physics.muni.cz RSS