You are here

Ústav teoretické fyziky a astrofyziky

Ústav teoretické fyziky a astrofyziky

Department of Theoretical Physics and Astrophysics

Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita
Kotlářská 2
611 37 Brno
Česká republika
Telefon:  +420 54949 2610
Fax:  +420 54121 1214
E-mail: santarova@physics.muni.cz

Obecné informace

Oficiální www stránky oddělení

Semináře

Výuka

Faculty of Science, Masaryk University
Kotlářská 2
611 37 Brno
Czech Republic

Phone:  +420 54949 2610
Fax:  +420 54121 1214
E-mail: santarova@physics.muni.cz
General Information

Division Web sites

Seminars

Education