You are here

Kondenzované látky a Biofyzika

Ústav fyziky kondenzovaných látek

Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita
Kotlářská 2
611 37 Brno
Česká republika

Telefon:  +420 54949 1460
Fax:  +420 54121 1214
E-mail: jschmidt@physics.muni.cz

Obecné informace

Oficiální www stránky oddělení

Semináře

Výuka

Department of Condensed Matter Physics

Faculty of Science, Masaryk University
Kotlářská 2
611 37 Brno
Czech Republic

Phone:  +420 54949 1460
Fax:  +420 54121 1214
E-mail: jschmidt@physics.muni.cz

General Information

Division Web sites

Seminars

Education