Databáze popularizačních přednášek

Úvodní strana

Veřejné služby


Přihlášení

Jméno:

Heslo:


Valid XHTML 1.0!

Počet přístupů: 

Databáze obsahuje seznam popularizačních přednášek se stručnými anotacemi, doplňkovými informacemi a kontaktem na osobu přednášejícího. Slouží v výměně nabídky přednášek, zejména (ale nikoliv výhradně) mezi českými vysokými školami. Databáze je otevřený systém, do kterého mohou zájemci po registraci nabídku svých přednášek volně vkládat. Vystavením přednášky v databázi její autor současně vyjadřuje ochotu přednášku prezentovat v přiměřené dojezdové vzdálenosti po individuální domluvě s pracovištěm, které jej oslovilo. Současně se však vystavením přednášky autor nezavazuje vyhovět všem požadavkům a může pozvání z jakýchkoliv důvodů odmítnout.

Databáze byla vytvořena a je spravována Skupinou pro obecnou fyziku Ústavu fyzikální elektroniky Přírodovědecké fakulty MU v Brně; sama databáze však již pracuje autonomně a ÚFE nezajišťuje vlastní kontakt zvací instituce s přednášejícím ani organizaci přednášky. K tomu slouží e-mailová adresa přednášejícího.