Přejít na WWW stránky aktuální konference OK2009

Ústav fyziky kondenzovaných látek přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně

pořádá ve dnech 23. 6. – 25. 6. 2003

10. konferenci

OPTICKÉ VLASTNOSTI PEVNÝCH LÁTEK V ZÁKLADNÍM VÝZKUMU A APLIKACÍCH

Aktuální informace o konferenci:

  1. Nové : Program konference
  2. Informace o ubytování, stravování, poplatcích a zasílání příspěvků.
  3. Závazná elekronická přihláška k účasti na konferenci.
  4. Seznam doposud zaregistrovaných účastníků konference

Termín odevzdání přihlášky: nejpozději do 2. května 2003.

Přihlášení účastníci dostanou podrobnější pokyny do 13. 6. 2003.

Základní  informace

Konference se bude konat na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity. Smyslem konference je seznámit pracovníky základního i aplikovaného výzkumu, jakož i pracovníky z praxe, s novými směry a výsledky z oblasti studia pevných látek optickými metodami a prohloubit styky a spolupráci mezi pracovníky všech směrů. Uvítáme referáty pracovníků z praxe o tom, jak se studium optických vlastností pevných látek v aplikační sféře uplatňuje a v jakém směru by mělo být prohloubeno.

Tuto konferenci organizátoři věnují 100. výročí narození prof. A. Vašíčka, jednoho ze zakladatelů moderní optické metody – elipsometrie.

Na konferenci odezní jednak zvané referáty v rozsahu 45 minut, jednak krátká sdělení v délce 15 minut. Žádáme účastníky konference, aby abstrakt krátkého sdělení v rozsahu formátu A4 odeslali v elektronické podobě (nejlépe Word) na níže uvedenou adresu nejpozději do 2. května 2003.

Přihlášky provádějte elektronicky. Abstrakty příspěvků a dotazy týkající se konference zasílejte nejlépe e-mailem na adresu:
    Jana Schmidtová
    Ústav fyziky kondenzovaných látek PřF MU, Kotlářská 2
    611 37 Brno
    e-mail: jschmidt@physics.muni.cz  tel. 541129436  fax 541211214

Přednášející budou mít k dispozici zpětný projektor a data projektor.


Prof. RNDr. Josef Humlíček, CSc.
vedoucí ÚFKLPoslední změna 15. 4. 2003.