Přejít na WWW stránky aktuální konference OK2009

Ústav fyziky kondenzovaných látek přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity

pořádá ve dnech 26. 6. – 28. 6. 2006

11. konferenci

OPTICKÉ VLASTNOSTI PEVNÝCH LÁTEK V ZÁKLADNÍM VÝZKUMU A APLIKACÍCH


Aktuální informace o konferenci:

  1. Nové:Program konference
  2. Informace o ubytování, stravování, poplatcích a zasílání příspěvků.
  3. Závazná elekronická přihláška k účasti na konferenci.
  4. Seznam doposud zaregistrovaných účastníků konference

Termín odevzdání přihlášky: nejpozději do 14. května 2006

Přihlášení účastníci dostanou podrobnější pokyny do 16. 6. 2006

Základní informace:

Konference se bude konat na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity. Smyslem konference je seznámit pracovníky základního i aplikovaného výzkumu, jakož i pracovníky z praxe, s novými směry a výsledky z oblasti studia pevných látek optickými metodami a prohloubit styky a spolupráci mezi pracovníky všech směrů. Uvítáme referáty pracovníků z praxe o tom, jak se studium optických vlastností pevných látek v aplikační sféře uplatňuje a v jakém směru by mělo být prohloubeno.

Na konferenci odezní jednak zvané referáty v rozsahu 45 minut, jednak krátká sdělení v délce 20 minut. Žádáme účastníky konference, aby abstrakt krátkého sdělení v rozsahu formátu A4 odeslali v elektronické podobě (nejlépe MS Word) na níže uvedenou adresu nejpozději do 14. května 2006.

Přihlášky provádějte elektronicky. Abstrakty příspěvků a dotazy týkající se konference zasílejte nejlépe e-mailem na adresu:

Jana Schmidtová
Ústav fyziky kondenzovaných látek
Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity
Kotlářská 2
611 37
e-mail: jschmidt@physics.muni.cz
tel.: 549 491 460, fax: 541 211 214

Přednášející budou mít k dispozici zpětný projektor a dataprojektor.

Prof. RNDr. Josef Humlíček, CSc.
vedoucí ÚFKL