Agenda objednávek kapalného dusíku v areálu Kotlářská

Tato webová stránka zpřístupňuje agendu objednávek pro tankování kapalného dusíku do dewarových nádob v areálu Kotlářská ze zásobníku umístěného u budovy 9 – ÚFKL.

Objednávku a umístění dewarovy nádoby k odběrnému místu provádí zodpovědní pracovníci jednotlivých ústavů. Dusík se vydává denně v 9:00. Objednávky, které nejsou provedeny s dostatečným předstihem, nelze než převést do následujícího dne. Děkujeme za pochopení.

Objednávkový systém funguje přes formulářový systém, který používá přístup přes IS MU (MUNI Unified Login, tj. zc.inum@OČU):Distribuce kapalného dusíku v areálu Kotlářská je zajišťována pracovníky Ústavu fyziky kondenzovaných látek. V případě potřeby kontaktujte Petra Šikulu (zc.inum.scisyhp@alukis, klapka 5754).

Cena za odběr dusíku zahrnuje cenu média a rozpočet pronájmu zařízení účtovaný firmou Linde; pro koncového uživatele tedy závisí na celkovém množství odebraného dusíku a poměru realizovaného uživatelem v zúčtovacím období. Vyúčtování odběru probíhá třikrát ročně.


Nabídka odběru demineralizované vody (zdarma)

V zázemí čistých prostorů na ÚFKL je instalován systém reverzní osmózy pro výrobu demineralizované vody. Nabízíme odběr této superčisté vody zdarma (do vlastních nádob, v libovolném množství). V případě zájmu se obraťte na pány Šikulu, Mikulíka, Valendu nebo Haluzu.
Uvádíme to zde proto, že někteří o této možností ví a využívají ji, jiní o tom možná neví.


Poslední změna 28.3.2022, P.M.