Doktorské studium

Doktorské obory

Doktorský studijní program Fyzika je rozdělen do 7 oborů, ale studenti si mohou vybrat konkrétní kombinaci předmětů podle svých zájmů. Podrobnosti o studijním programu naleznete zde, jednotlivé studijní plány pro specializace pak na těchto odkazech: 

O doktorském studiu

Cílem doktorského studia je nabídnout nadaným studentům možnost pokračovat po získání magisterského titulu ve studiu v doktorském studijním programu Fyzika a to v níže jmenovaných oborech.

Student DSP Fyzika se během studia stane členem výzkumných týmů, zpravidla se podílí na účelově financovaném výzkumu a je veden tak, aby se po absolvování DSP stal samostatným tvůrčím vědeckým pracovníkem. Podmínkou absolvování je publikační aktivita v renomovaných zahraničních časopisech, aktivní účast na setkání vědeckých pracovníků a zpravidla dlouhodobý pobyt v zahraničí. Tím je současně zaručena jeho schopnost komunikovat se svými zahraničními partnery v angličtině a případně i dalších jazycích.

Cílem je tedy vychovat studenty tak, aby byli schopni samostatně pracovat na vysokých školách, na výzkumně vývojových pracovištích v ČR s možností uplatnění kdekoliv na světě.

Přijímací řízení na doktorát

  • První krokem je výběr školitele a tématu vaší disertační práce. Seznam školitelů a oblastí výzkumu, jimiž se zabývají naleznete níže. Kontaktujte školitele a domluvte se na tématu, se kterým se budete ucházet o pozici Ph.D. studenta.

  • Založte elektronickou přihlášku prostřednictvím odkazu na stránkách jednotlivých oborů (viz výše).

  • Očekávejte pozvánku a připravujte se na přijímací pohovor. Informace o požadavcích zkoušených na přijímacím pohovoru se pro jednotlivé obory lehce liší - informace najdete na stránkách jednotlivých oborů (viz výše).

Finance na doktorátu

Základem platu doktorského studenta je stipendium ve výši 12 000 Kč měsíčně. To je vypláceno všem prezenčním studentům doktorského studia, kteří nepřesáhli standardní dobu studia (4 roky).
K tomu je studentům vypláceno stipendium z prostředků specifického výzkumu za vydané publikace a prezentace na konferencích.
Další možnosti financování se liší podle jednotlivých ústavů a výzkumných projektů. Celkový příjem aktivního studenta se pohybuje mezi 18 000 Kč a 30 000 Kč čistého.