Školitelé a oblasti výzkumu

Hlavní náplní doktorského studia je disertační práce. Pro každého zájemce o studium je proto klíčový výběr školitele a zaměření, kterému se během svého studia bude věnovat. Na této stránce naleznete seznam všech školitelů a oblastí výzkumu, kterými se zabývají.
Seznam je utříděn podle zastřešujících ústavů a oborů doktorského studia. Oblasti jsou charakterizované jen přehledově, takže na přesné podobě je třeba se domluvit se školitelem před podáním přihlášky.

Mezi školiteli jsou uvedeni i externí spolupracovníci fyzikálních ústavů Masarykovy univerzity, kteří často vedou práce našich doktorských studentů.

Ústav fyzikální elektroniky

Ústav fyziky kondenzovaných látek

Ústav teoretické fyziky a astrofyziky

Astrofyzika

Filip Hroch, Ph.D. - Astrofyzika vysokých energií, astroinformatika

Oborem působnosti Dr. Hrocha je vysokoenergiová astrofyzika a fotometrie. Zabývá se optickými protějšky gama záblesků, vlastnostmi galaxií a především aktivních galaktických jader. Dlouhodobě se věnuje astronomické fotometrii, pro kterou vytvořil programový balík Munipack.

Pro zájemce o doktorské studium nabízí následující témata:

 

Kontakt: hroch(at)physics.muni.cz

prof. Jiří Krtička - Horké hvězdy, hvězdné větry

Prof. Krtička se věnuje aplikaci hydrodynamiky, statistické fyziky a rovnice přenosu záření na atmosféry, hvězdné větry a okolohvězdné prostředí horkých hvězd. Zabýval se studiem četných horkých objektů, mezi jinými například horkých hvězd hlavní posloupnosti, veleobrů, chemicky pekuliárních hvězd, centrálních hvězd planetárních mlhovin nebo prvních hvězd ve vesmíru. Vytvořil vlastní programy pro modelování hvězdných větrů horkých hvězd, odtékajících disků rychle rotujících hvězd a proměnnosti chemicky pekuliárních hvězd.

Kontakt: krticka(at)physics.muni.cz

prof. Zdeněk Mikulášek - Chemicky pekuliární hvězdy

Texty texty texty text. Texty texty texty text. Texty texty texty text. Texty texty texty text. Texty texty texty text. Texty texty texty text. Texty texty texty text. Texty texty texty text. Texty texty texty text. Texty texty texty text. Texty texty texty text. Texty texty texty text. Texty texty texty text. Texty texty texty text. Texty texty texty text.

Kontakt: karlicky(at)asu.cas.cz

doc. Ernst Paunzen - Hvězdokupy, Mezihvězdné médium, Proměnné hvězdy

Doc. Paunzen se věnuje klasické hvězdné astrofyzice, v rámci které se snaží provázat pozorování s modely na základě pevných statistických metod. Kromě studia proměnných a chemicky pekuliárních hvězd, stejně tak jako hvězdokup, provedl doc. Paunzen velké množství spektrální klasifikace, včetně UV a NIR oblasti. Po dobu 20 let využívá úzkopásmový fotometrický Delta systém k hledání chemicky pekuliárních hvězd. Svůj původní záměr ke studiu "hvězd pozadí" (field stars) a otevřených hvězdokup dále rozšířil o studium kulových hvězdokup, Magellanových mračen a kup galaxií. Další důležitou součástí jeho práce jsou databáze, data mining, pipeline software a virtuální observatoř. Několik databází je také spravováno na našem ústavu a jsou pravidelně využívány vědeckou komunitou. Například databáze Webda je základem ve více jak 50 recenzovaných publikacích každý rok. Kromě toho se doc. Paunzen podílí také na několika družicových misí, jako je BRITE, CoRoT a MOST.

Kontakt: epaunzen(at)physics.muni.cz

Bruno Jungwiert, Ph.D. (AsÚ ČR) - Dynamika a vývoj galaxií

Texty texty texty text. Texty texty texty text. Texty texty texty text. Texty texty texty text. Texty texty texty text. Texty texty texty text. Texty texty texty text. Texty texty texty text. Texty texty texty text. Texty texty texty text. Texty texty texty text. Texty texty texty text. Texty texty texty text. Texty texty texty text. 

Kontakt: bruno(at)ig.cas.cz

Petr Kabáth, Dr. rer. nat. (AsÚ ČR) - Exoplanety

Texty texty texty text. Texty texty texty text. Texty texty texty text. Texty texty texty text. Texty texty texty text. Texty texty texty text. Texty texty texty text. Texty texty texty text. Texty texty texty text. Texty texty texty text. Texty texty texty text. Texty texty texty text. Texty texty texty text. Texty texty texty text. Texty texty texty text. Texty texty texty text. 

Kontakt: petr.kabath(at)asu.cas.cz

prof. Marian Karlický (AsÚ ČR) - Sluneční fyzika

Texty texty texty text. Texty texty texty text. Texty texty texty text. Texty texty texty text. Texty texty texty text. Texty texty texty text. Texty texty texty text. Texty texty texty text. Texty texty texty text. Texty texty texty text. Texty texty texty text. Texty texty texty text. Texty texty texty text. Texty texty texty text. Texty texty texty text. 

Kontakt: karlicky(at)asu.cas.cz

doc. Miloslav Zejda - Zákrytové dvojhvězdy

Doc. Zejda se ve své práci věnuje hned několika oblastem stelární astronomie, zejména proměnným hvězdám a z nich především zákrytovým dvojhvězdám. U nich se snaží, na základě fotometrických a případně spektroskopických dat, spočítat parametry složek dvojhvězdy a určit jejich vývojový status. Pro skupinu takřka dotykových systémů pak ověřuje platnost hypotézy relaxačních oscilací. Kromě dvojhvězd se doc. Zejda zabývá i chemicky pekuliárními hvězdami a pulzujícími hvězdami typu RR Lyrae a studiem zastoupení proměnných hvězd v otevřených hvězdokupách. Pro všechny typy proměnných hvězd získává vlastní původní fotometrická případně i spektroskopická data.

Kontakt: zejda(at)physics.muni.cz

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info