Transfer vědomostí a spin-off

Od prvního nápadu po úspěšnou komercializaci.

Centrum pro transfer technologií Masarykovy univerzity bylo založeno v roce 2005 s jednoznačným posláním: podporovat uplatnění výsledků vědy a výzkumu v praxi, budovat mosty mezi akademickou a soukromou sférou, nastavovat podmínky pro transfer technologií a znalostí, chránit a spravovat duševní vlastnictví MU a poskytovat vědcům i firmám profesionální podporu a servis ve všech souvisejících oblastech. 

www.ctt.muni.cz

Bez popisku

 

Bez popisku

Spin-off firma ROPLASS s.r.o. byla založena v roce 2011 aby komercializovala plazmové generátory vyvinuté týmem na Masarykově univerzitě. Klíčovou kompetencí společnosti ROPLASS je navrhovat, vyvíjet a vyrábět plazmové zdroje a související zařízení pro povrchovou úpravu především polymerních materiálů používaných v automobilovém, textilním, papírenském a dalších průmyslových odvětvích. Obchodní model firmy ROPLASS je zaměřen na poskytování odpovídající „nanotechnologické“ odpovědi na technologické problémy regionálních průmyslových partnerů.

Bez popisku

Advex Instruments, s.r.o., byla založena na začátku roku 2007 jako spin-off firma Masarykovy univerzity v Brně, aby převzala osvědčenou výrobu zařízení See System, nástroje pro měření kontaktního úhlu a povrchové energie, která byla původně vynalezena a vyrobena na univerzitě v průběhu let 2002 – 2006. Přestože systém See zůstal vlajkovou lodí společnosti ve výrobě vědeckých přístrojů, společnost rozšířila svůj zájem o diagnostiku dalších povrchových vlastností, např. samočistící výkon fotokatalytických materiálů, propustnost vody atd.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info