6.4  Otrava reaktoru

Při provozu reaktoru se hromadí četné produkty rozpadu a některé z nich mohou silně absorbovat neutrony. Tvoří-li se takové otravující absorbátory ve značném množství, porušují neutronovou rovnováhu v reaktoru a snižují k0, čímž dojde k tzv. otravě reaktoru. Takové nebezpečí hrozí reaktoru zejména při zastavení reakce, neboť produkty rozpadu se tvoří dál a tedy koncentrace otravy může vzrůstat, až dosáhne maxima. Pro otravu reaktoru mají velký význam nuklidy 135Xe a 149Sm díky svým velkým účinným průřezům pro absorpci tepelných neutronů.

Zatímco většina štěpných produktů má absorpční průřezy jen několik barnů, má 135Xe při tepelné energii velký průřez11 3,5·106 b. 135Xe se tvoří jako přímý produkt štěpení v množství 0,3%, což je zanedbatelné, ale dalším jeho zdrojem je radioaktivní 135Te vznikající z 235U v množství 5,6%. Tento izotop se rozpadá podle následující řady:
135Te®(0,5min) 135I®(6,7h) 135Xe®(9,13h) 135Cs®(2,6·106r) 135Ba.
(47)
Poněvadž tvoření 135Xe závisí na neutronovém toku v reaktoru, kdežto jeho rozpad je určen poločasem, má otrava xenonem význam pouze u reaktorů s velkou hustotou neutronového toku. Je třeba poznamenat, že poločas 135Xe je větší než poločas 135I. To znamená, že je-li reaktor zastaven, bude zpočátku koncentrace 135Xe vzrůstat, což vyvolá další zmenšení reaktivity. Reaktor pak může být neschopen znovu začít pracovat po dobu několika desítek hodin, než se 135Xe rozpadne. Říkáme, že reaktor je v xenonové (nebo jódové) jámě.

Jedinými dalšími škodlivými produkty štěpení s velkým účinným průřezem jsou vzácné zeminy, zvláště stabilní izotop 149Sm, který má účinný průřez přibližně 4,1·104 b. Tento izotop se tvoří v množství 1,13% a je konečným produktem následující rozpadové řady
149Nd®(2hod)149Pm®(51,3hod)149Sm
(48)
Následkem menšího účinného průřezu a menšího množství je otrava samariem proti otravě xenonem obvykle malá. Výjimkou je případ homogenního reaktoru, z něhož se může xenon spolu s tvořícími se plyny nepřetržitě odstraňovat a pak má otrava samariem hlavní význam.

Předchozí kapitola Další kapitola


Poznámka:

11 Vysoký účinný průřez tohoto jádra může být přičten skutečnosti, že výsledné jádro 136Xe má počet neutronů, který odpovídá magickému číslu.