Stránka vyučujícího, Mgr. Dušan Hemzal, Ph.D., Ústav fyziky kondenzovaých látek, PřF MU, Brno
RCWA
diplomová práceOPTICKÁ PINZETA
bakalářská práceTIRE
bakalářská práce
F3060 Kmity, vlny, optika
přednášející prof. RNDr. Václav Holý, CSc.
stránka cvičení (pondělí 8:00 až 9:50 místnost Fs1 a úterý 15:00 až 16:50 místnost F1)
F3062 Kmity, vlny, optika: cvičení plus
(garant prof. Mgr. Dominik Munzar, Dr.
) stránka cvičení (pondělí 8:00 až 9:50 místnost Fs1)


MPOP0932p Aplikovaná optika II - přednáška
MPOP0932c Aplikovaná optika II - cvičení
(garant doc. MUDr. Svatopluk Synek, CSc.)
stránka cvičení (Mgr. Jan Dvořák, úterý 8:00 až 8:50, místnost F4)
podklady k přednášce (úterý, 9:00 až 10:50, místnost F4)


MOTO0931 Teorie a konstrukce optických soustav 1
stránka předmětu (pátek, 10:00 až 11:50, místnost F4)
přednášející: Mgr. Jan Dvořák


BOZF0322 Základy fyzikálně optických měření 2
(hlavní vyučující RNDr. Luděk Bočánek, CSc.)
stránka paralelní skupiny (čtvrtek, 13:00 až 15:50, místnosti Fp2)MPOP0831p Aplikovaná optika I - přednáška, MPOP0831c Aplikovaná optika I - cvičení
(vyučující Mgr. Mojmír Meduňa, Ph.D.)

BOZF0221 Základy fyzikálně optických měření 1
(hlavní vyučující RNDr. Luděk Bočánek, CSc.)
stránka paralelní skupiny (čtvrtek, 13:45 až 16:35, místnosti Fp2)