Stránka vyučujícího, Mgr. Dušan Hemzal, Ph.D., Ústav fyziky kondenzovaých látek, PřF MU, Brno
RCWA
diplomová práceOPTICKÁ PINZETA
bakalářská práceTIRE
bakalářská práce
F3060 Kmity, vlny, optika
přednášející prof. RNDr. Václav Holý, CSc.
stránka cvičení (pondělí 8:00 až 9:50 místnost F4 a středa 16:00 až 17:50 místnost F3)
F3062 Kmity, vlny, optika: cvičení plus
(garant prof. Mgr. Dominik Munzar, Dr.)
stránka cvičení (čtvrtek 11:00 až 12:50 místnost Fcom)


MPOP0932p Aplikovaná optika II - přednáška
MPOP0932c Aplikovaná optika II - cvičení
(garant doc. MUDr. Svatopluk Synek, CSc.)
stránka cvičení (úterý 8:00 až 8:50, místnost F4)
podklady k přednášce (úterý, 9:00 až 10:50, místnost F4)


MOTO0931 Teorie a konstrukce optických soustav 1
stránka předmětu (středa, 10:00 až 11:50, místnost UFKL)


BOZF0322 Základy fyzikálně optických měření 2
(hlavní vyučující RNDr. Luděk Bočánek, CSc.)
stránka paralelní skupiny (čtvrtek, 13:00 až 15:50, místnosti Fp2)
BOZF0221 Základy fyzikálně optických měření 1
(hlavní vyučující RNDr. Luděk Bočánek, CSc.)
stránka paralelní skupiny (čtvrtek, 13:45 až 16:35, místnosti Fp2)