Doporučená literatura a užitečné odkazy


 

 1. Stanislav Míka: Numerické metody algebry
  SNTL, Praha 1982
  Velice vhodný text pro kurs F5330, dostupné v ÚK PřF MU a mnoha dalších vědeckých knihovnách
   

 2. Petr Přikryl: Numerické metody matematické analýzy
  SNTL, Praha 1985
  Velice vhodný text pro kurs F6150, dostupné v ÚK PřF MU a mnoha dalších vědeckých knihovnách
   

 3. Emil Vitásek: Numerické metody, (Technický průvodce svazek 67)
  SNTL, Praha 1985
   

 4. Cleve Moler: Numerical Computing with Matlab
  Web edition 2004
  Kniha je pro individuální použití volně přístupná na autorově webové stránce. Obsahuje velice přístupný výklad základních algoritmů doprovázený příklady řešenými v Matlabu. Na uvedené adrese najdete i všechny m-soubory zmiňované v knize.
   

 5. Tao Pang: An introduction to Computational Physics
  2nd edition, Cambridge University Press, Cambridge 2006
  Pokročilejší text zaměřený na řešení fyzikálních problémů, kniha je v několika exemplářích dostupná v ÚK PřF MU.
  Příklady v  knize uvádí autor v jazyku JAVA, na jeho www stránce však kromě zdrojových textů v Javě můžete najít
  i průběžně doplňované verze ve Fortranu90 a C.
   

 6. Michael T. Heath: Scientific Computation: An introductory Survey
  2nd ed. McGraw-Hill, New York 2002
  I když pro vás není kniha dostupná, rozhodně navštivte autorovu www stránku k této knize. Z řady odkazů věnujte pozornost
  především Lecture Notes (najdete tady v pdf formátu stručné informace k problematice jednotlivých kapitol) a hlavně pak odkazu
  Interactive Modules, který vás dovede na vynikajicí webovou stránku - Interactive Educational Modules in Scientific Computing.
  Bez povšimnutí neponechávejte také položku Sources of Software, která obsahuje velké množství roztříděných užitečných odkazů.