Řešení Laplaceovy rovnice s Dirichletovými okrajovými podmínkami

Oblast představuje kruh, z něhož jsou vyříznuty čtyři další kruhy. Na hranicích všech pěti kruhů jsou přiloženy konstantní potenciály. Výška a barva spektra odpovídají hodnotě potenciálu. Vytvořený 3D model je manipulovatelný pomocí myši. Artefakty v blízkosti hranic kruhů jsou důsledkem použité numerické metody.