Animace kvadrik

x^2+y^2+z^2=1 x^2+y^2-z^2=1
Elipsoid Jednolistý hyperboloid
-x^2-y^2+z^2=1 x^2+y^2=1
Dvojlistý hyperboloid Eliptická válcová plocha
x^2-y^2=1 x^2=1
Hyperbolická válcová plocha Dvojice rovin
x^2+y^2=2z x^2-y^2=2z
Eliptický paraboloid Hyperbolický paraboloid
x^2=2z x^2+y^2-z^2=0
Parabolická válcová plocha Dvojná kuželová plocha