Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
sidebar [2015/11/26 17:14]
vojtak
sidebar [2015/11/26 17:15] (aktuální)
vojtak
Řádek 4: Řádek 4:
  
 {{ :​znak_prf.png?​nolink&​128 |}} {{ :​znak_prf.png?​nolink&​128 |}}
 +
 +--------
  
 {{ ::​krtek_logo.png?​nolink&​200 |}} {{ ::​krtek_logo.png?​nolink&​200 |}}
  
---------