Termodynamika a statistická fyzika: příklady na cvičení, náhradní příklady k zápočtu.

Učební text "Fyzika horkých hvězd" lze nalézt na této stránce.

Praktická astrofyzika - Astronomické informace

Série přednášek o hvězdných větrech:

Otázky ke zkoušce k předmětu Úvod do fyziky hvězd.