Doc. RNDr. Josef Kuběna, CSc.


Texty pro studenty:

Aplikovaná optika I  Studijní pomůcka pro studenty optometrie (*.pdf format)

Aplikovaná optika II  Učební pomůcka pro obor optometrie (*.pdf format)

(O chybách měření, ke stažení format pdf)

CT a MRI Studijní pomůcka pro studenty optometrie (*.pdf format)

Počítačová 3D-grafika O prostorovém vidění a o vnímání 3D počítačové grafiky (*.pdf format)

Moderní optické zobrazovací metody Studijní pomůcka pro studenty nefyzikálních oborů, verse 74 (*.pdf format) (Schemata, format.pdf) (Otázky k testu, format.pdf) (Experimenty na WWW, format.doc)

Interferenční mikroskop Teoretický základ pro seřizování interferenčního mikroskopu. (*.pdf format)

Abbeova teorie zobrazování Úvod do problematiky filtrace prostorových frekvencí. (*.pdf format)

Výpočet optických systémů Poloha ohnisek a hlavních bodů (*.pdf format)

Generace elektromagnetických vln Výklad vzniku elektromagnetických vln (*.pdf format)

Dialog o optice Populárně laděný text pro gymnasia (*.pdf format)

Dialog o mechanice Populárně laděný text pro gymnasia (*.pdf format)

Jak asi Newton na své zákony přišel. Fyzikálně historická esej. (*.pdf format)

Autor: Josef Kuběna

Elektronická pošta: kubena zavináč physics.muni.cz

Domovská stránka: www.physics.muni.cz/~kubena

Další informace:
Poslední úprava dne 28.8.2006

Tato stránka byla otevřena -krát od 5.9.2013.