Laboratoř mladých fyziků - Návštěvní kniha


"; } $data = nacti ("kniha/".current ($soubory)); $datum = number_format(substr (current ($soubory), 8, 2)).". ".number_format(substr (current ($soubory), 5, 2)).". ".substr (current ($soubory), 0, 4); echo "

".$data ["uzivatel"]." ".$datum."
".$data ["text"]."

"; $first = false; } while (next ($soubory)); } else { echo "

V návštěvní knize nejsou zatím žádné příspěvky.

"; } ?>

Vytisknuto ze stránek Laboratoře mladých fyziků pod záštitou Ústavu fyzikální elektroniky Masarykovy univerzity (physics.muni.cz/~lmf), webmaster Jiří Babocký, šéfredaktor Pavel Nani