doc. RNDr. Zdeněk Mikulášek, CSc.

English version

Skripta

Životopis

Identifikace osoby
Pracoviště
Funkce na pracovišti
Vzdělání a akademická kvalifikace
Přehled zaměstnání
Pedagogická činnost
Vědeckovýzkumná činnost
Universitní aktivity
Mimouniversitní aktivity
Ocenění vědeckou komunitou
Vybrané publikace