Pavla's home page

Matematická analýza II. (M2100)

 
Informace k předmětu M2100F naleznete na stránkách
doc. Petra Hasila
Požadavky k zápočtu
Náhradní příklady za neúčast a pro kombinovanou formu najdete ve sbírce nebo ve skriptech, která budeme používat ve cvičeních (k zakoupení na PřF v Malém cenru):

Plch, příklady z matematické analýzy, Diferenciální rovnice

Došlá, Došlý, Metrické prostory

Došlá, Došlý, Diferenciální počet funkcí více proměnných

Kalas, Kuben, Integrální počet funkcí více proměnných (pouze M2100F)

Příklady vyberte podle vlastního uvážení v rozsahu ekvivalentním době trvání cvičení.