Pavla's home page

Fyzika (BRFY0211)

 
K zápočtu je požadována znalost středoškolské matematiky (v rozsahu učebnic pro gymnázia), dále pojmů a metod uvedených v sylabu přednášky, aktivní účast ve cvičení a splnění úkolů a písemek zadaných cvičícím učitelem. Zkouška probíhá formou e-testu, v průběhu semestru bude studentům umožněn cvičný průchod testem.
 
Učební text k přednáškám (PDF)
Prezentace k přednáškám (PPT)
Ukázkové testy a písemka (PDF)
Materiály do cvičení