Pavla's home page

Požadavky k zápočtu (resp. postoupení ke zkoušce)

 

Prezenční forma studia

1. Body - Uděluje-li cvičící studentovi zápočet, ohodnotí ho také určitým počtem bodů (předměty M1110, F1711, F2712, M4010). Toto bodové ohodnocení za práci v průběhu semestru se projeví na výsledné známce u zkoušky (viz požadavky ke zkoušce).
1. Písemky - Úspěšnost při písemkách se projeví na výsledném bodovém ohodnocení. Písemky je možné opravit v náhradním termínu (stanoví cvičíci učitel) nebo ve vypsaných zkouškových termínech. Termíny písemek budou upřesněny cvičícím učitelem. U písemek je možné používat literaturu.
2. Účast - (aktivní) účast ve cvičeních je povinná, ve výjimečných případech (nemoc, kolize rozvrhu,...) ji lze nahradit spočítáním příkladů, které určí cvičící učitel stejně jako termín odevzdání. Při odevzdání bude studentovi položeno několik otázek, které prověří, zda problematiku dostatečně pochopil.
3. Domácí úkoly - je třeba vypracovat a odevzdat domácí úkoly, které jsou zadávány cvičícím učitelem. Termín odevzdání stanoví cvičící učitel.
4. Znalost základních pojmů uvedených v sylabu přednášky.
 
Poznámka:  Všem studentům prezenčního studia doporučujeme, aby se pokusili vyřešit také příklady z balíků pro kombinovanou formu studia, které nebyly (z časových důvodů) počítány na cvičeních. Jakákoli iniciativa studentů směřující k vylepšení výuky je vítána. Doporučujeme studentům využívat možnost skupinových a individuálních konzultací.
 

Kombinovaná forma studia

Studenti kombinovaného studia si jako alternativu mohou zvolit požadavky studia prezenčního. Požadavky lze také individuálně upravit po domluvě s cvičícím učitelem.
1. Body - Uděluje-li cvičící studentovi zápočet, ohodnotí ho také určitým počtem bodů (M1110, F1711, F2712, M4010). Toto bodové ohodnocení se projeví na výsledné známce u zkoušky (viz požadavky ke zkoušce).
1. Písemky - závěrečnou písemku (tři hodiny) je nutné napsat alespoň na poloviční počet bodů, termíny pro zápočtové písemky jsou totožné s termíny vypsanými pro zkoušku. Pro absolvování zápočtové písemky se na termín nepřihlašujte, pouze předem oznamte cvičícímu učiteli svoji plánovanou účast. Úspěšnost při písemce se projeví na výsledném bodovém ohodnocení. U zápočtové písemky je možné použít literaturu.
2. Příklady - za každé cvičení je nutné spočítat balík příkladů zadaných cvičícím, (nějaké balíky také naleznete u příslušných předmětů ve formátu PDF), odevzdejte nejpozději před zkouškou. Při odevzdání příkladů bude studentovi položeno několik otázek testujících pochopení problematiky.
3. Domácí úkoly - Domácí úkoly jsou již součástí balíku příkladů.
4. Znalost základních pojmů uvedených v sylabu přednášky.
 
Poznámka:  Pokud studenti spočítají příklady dle vlastního výběru, které mají stejnou obtížnost jako příklady námi zadávané, a úspěšně projdou "testováním", budou jim příklady uznány. Jakákoli iniciativa studentů směřující k vylepšení výuky je vítána. Doporučujeme studentům využívat možnost skupinových a individuálních konzultací.