Pavla's home page

Research activities

Differential geometry

Thesis.ps (Variational Sequence on Grassmann Bundles - czech)
PhD-thesis.ps (Differential Invariants of Immersions of Manifolds with Metric Fields - czech)
Article-Reports on Mathematical Physics, 2002, Torun (Differential Invariants of Immersions of Manifolds with Metric Fields (1st order) - english)
Differential Invariants of Immersion of Manifolds with Metric Fields (r-th order)- Communications in Mathematical Physics (2004)
Natural Operators of Smooth Mappings of Manifolds with Metric Fields- to be published in Reports on Mathematical Physics
Connection induced geometrical concepts- Unpublished
Subriemannovské geometrie- Diplomová práce 2019

Fakulta sportovních studií

Bakalářská práce (Kondiční příprava ve sportovní gymnastice - czech)