Pavla's home page

Základní matematické metody ve fyzice 1 (F1421)

 
Požadavky k zápočtu
 
Termíny písemek: termíny v jednotlivých skupinách budou upřesněny cvičícím
5. týden (derivace, integrály, vektory a báze)
8. týden (diferenciální rovnice)
13. týden (funkce více proměnných, diferenciál, křivkový integrál)
 
Text k prednášce doplněný příklady a cvičeními (PDF, bakalářská práce Liby a Zdeňka).
Zoo diferenciálních rovnic (PDF ze stránek Matematiky 2).
Text o Křivočarých souřadnicích (PDF ze stránek Matematiky 2).
 
Pravidla pro derivování, Tyto integrály nepočítejte, Integrace goniometrických funkcí,
 
 • Cvičení 1
 • Cvičení 2
 • Cvičení 3
 • Cvičení 4
 • Cvičení 5
 • Cvičení 6
 • Cvičení 7
 • Cvičení 8
 • Cvičení 9
 • Cvičení 10
 • Cvičení 11
 • Cvičení 12
 • Cvičení 13