Pavla's home page

Základní matematické metody ve fyzice 2 (F2422)

 
Požadavky k zápočtu
 
Termíny písemek: termíny v jednotlivých skupinách budou upřesněny cvičícím
4. týden (dvojný a trojný integrál, transformace souřadnic, vektorová analýza, kvadriky)
9. týden (plošný integrál, integrální věty)
13. týden (Taylorova řada)
 
 • Cvičení 1
 • Cvičení 2
 • Cvičení 3
 • Cvičení 4
 • Cvičení 5
 • Cvičení 6
 • Cvičení 7
 • Cvičení 8
 • Cvičení 9
 • Cvičení 10
 • Cvičení 11
 • Cvičení 13
 • Text o kvadrikách (O. Přibyla)
 • Náročnější text o kvadrikách (skripta Krupka, Musilová: Lineární a multilineární algebra)