Vedení závěrečných prací

Oponentní posudky

Mgr. Patrik Žilka: Analýza chaotických procesů v astronomii (dipomová práce, MU Brno, absolvováno 2016)

Mgr. Dominika Hubová: Angular momentum loss from binary systems due to stellar winds (dipomová práce, UK Praha, absolvováno 2021)

Mgr. Jakub Podgorný: Modelování polarizace rentgenového záření akreujících černých děr (projekt 174121 pro grantovou agenturu UK Praha, přijato 2021)

Henriette Wirth: Gas pollution through binary mergers in young stellar clusters (projekt 252122 pro grantovou agenturu UK Praha)