Vedení závěrečných prací

Vedení diplomových prací

Mgr. Michal Kajan: Modelování expandujících obálek supernov