Zajímavá fyzika

Zajímavá fyzika je předmět, který je vyučován na Přírodovědecké fakultě MU v Brně. Jeho cílem je ukázat, že v obyčejném životě se doslova na každém kroku setkáváme s velmi zajímavými věcmi a jevy, které nám může pomoci objasnit právě fyzika. Pro mnohé lidi je fyzika jen snůškou vzorečků a pouček bez vztahu k realitě. Ve svých přednáškách se snažím ukázat, že ve skutečnosti je vztah fyziky ke každodenní realitě velmi blízký a že nám fyzika umožňuje pochopit svět bezprostředně kolem nás. Chcete-li se o tom přesvědčit, přijďte se podívat! Přednášky se konají v podzimním semestru 2019 každé pondělí od 11 do 12:40 v posluchárně A (aula) na Kotlářské 2. Uvidíte spoustu zajímavých pokusů a naučíte se dívat na běžné věci z pohledu fyziky.


Materiály - postupně budou sem přidávány tak, jak budeme jednotlivá témata probírat

Rovnováha, balancování, jízda na kole (přednáška 16.9.2019)
Zajímavé zvuky kolem nás (přednáška 23.9.2019)
Jak vzniká duha( přednáška 30.9.2019)
Povrchové napětí (přednášky 7.10. a 14.10.2019) a video - velká bublina v botanické zahradě
Neviditelný plášť (přednáška 21.10.2019) a související videa: kamufláž 1, kamufláž 2 a Liu Bolin - neviditelný muž
Termodynamika kolem nás (přednášky 4. a 11.11.2019)
Víry kolem nás (přednáška 18.11.2019)
Teorie podobnosti (přednáška 25.11.2019) a verze s pauzami
Magnetismus (přednáška 2.12.2019)
Fotoaparát a fotografování (přednáška 9.12.2019), prezentace o CCD a CMOS čipech a applet pro simulaci deformace obrazu vzniklé postupným vyčítáním informace z čipu
Kvízy a zajímavosti: Jak dlouhou věž z cihel lze postavit, jak narůstá množství paliva v raketě při zvyšování koncové rychlosti, jak daleko vidí trosečník z vysoké hory, Archimédovo dělo, "fotka" na fosforescenční fólii (přednáška 16.12.2019)Literatura:

Literatury není v této oblasti příliš mnoho, doporučujeme zejména
[1] J. I. Perelman, Zajímavá fyzika, Mladá fronta, 1962. Vyšlo i v roce 2008 ve slovenštině v nakladatelství Perfekt pod názvem Zábavná fyzika.
[2] J. Walker, The Flying Circus of Physics

Výběr témat Zajímavé fyziky z předchozích let:

Mechanika, kterou používají všichni: balancování, motání rukama, běh z kopce jako prevence proti uklouznutí, tyč artisty, setrvačné setřásání vody z rukou atd.
Coriolisova síla: jak ji názorně pochopit, kde se bere faktor 2 ve vzorci pro Coriolisovu sílu, přestřelka na točící se desce, působí Coriolisova síla i na světlo?
Fotoaparát: vysvětlení základních funkcí a vlastností, např, harmonická ostřicí stupnice, rozlišovací schopnost, antireflexní vrstva, camera obscura
Tenzor napětí a deformace ilustrovaný zábavným způsobem pomocí mrkve
Odrazka: jaké existují typy odrazových sklíček, co je jejich principem
Jak porozumět chování rotující krabice mléka
Mýdlové bubliny: jak vznikají, jak to, že vydrží, jejich barevnost, pokusy s nimi. Kmity bublin. Řeření Laplaceovy rovnice pomocí mýdlové blány.
Experimentální měření Eulerova čísla e několika fyzikálními metodami
Atmosférická optika: Fata morgana a atmosférické zrcadlení - názorné předvedení ohybu světla pomocí studentů na provázku, úvahy o letící tyči, experimenty s ohybem a rozptylem světla v cukerném roztoku, tetelení vzduchu nad ohněm; duha a halové jevy
Pohyb slunce po obloze: trajektorie slunce, kde a kdy vychází a zapadá, polární noc a den, energie dopadající za 24 hodin na jednotku plochy, jak sestrojit sluneční hodiny
Počasí: mraky, bouřka, atmosférická elektřina, duha, polární záře
Slapové jevy: vysvětlení principu přílivu a odlivu, jednoduchý výpočet slapových sil, pohyby zemské kůry, vliv slapových jevů na rotaci Měsíce, trhání člověka padajícího do černé díry
Víry: co to je, jak vznikají, vliv momentu hybnosti. Má to, na které jsme polokouli, skutečně vliv na směr rotace víru ve vaně? (ukážeme, že nemá). Vírové kotoučky a zábavné pokusy s nimi (sfukování svíčky přes celou posluchárnu F2 apod.)
Povrchové napětí: desetníky na vodě, jejich přitahování a odpuzování; voda nesená v čajovém sítku, čajový sáček jako bariéra pro vzduch, ale ne pro vodu; kontaktní čočky drží v oku; přilepení tácu v menze na stůl; voda tekoucí ze sáčku a tvary, které vytváří; skákání rtuti v lékařském teploměru, kmitové módy mýdlové membrány; pozorování inverzních bublin; souboj povrchových napětí lihu a vody při jejich mísení; škrob s vodou -- kapalina nebo pevná látka?
Zajímavé zvuky kolem nás: šustění mikrotenového sáčku, pískání vlnitého plechu, vysvětlení jejich vzniku
Teorie podobnosti: Jak vidí svět mravenci nebo i my, kdybychom byli 100x menší, jak daleko doskočí blecha, proč se vodoměrky neutopí, baktérie trpící Parkinsonovou nemocí apod.
Interference a difrakce kolem nás: pohled přes síťku na pouliční lampu, difrakce na vlasu, barevné skvrny při pohledu zblízka na minci, jak jednoduše pochopit holografii, Soretova mřížka, interferenční pruhy na špinavém zrcadle
Fyzika v kuchyni: jak funguje tlakový hrnec a mikrovlnná trouba, kvasnice, proč se propichují knedlíky, proč prská kapka vody v horkém oleji, vaří voda v makarónech?, zvuk při vaření vody, jak napravit svraskalý párek a spousta dalších
Magnetismus: plazící se magnety, levitující supravodič a další fascinující experimenty

Stránka Tomáše Tyce