Stručný životopis

Osobní údaje

Vzdělání

Pracovní pozice

Pedagogické aktivity

Popularizace

Zástupce ESO pro popularizaci v ČR

Recenzované Publikace

Nerecenzované Publikace