Ústav fyzikální elektroniky

24/09/2019

Veřejná přednáška k habilitačnímu řízení

Mgr. Zdeněk Navrátil, Ph.D.


10.10. 2019 v 11.00 hod. přednášková místnost F1 budova 6


16/09/2019

Vyhlášení výběrových řízení ERASMUS+

Vyhlášení výběrového řízení na studijní pobyty Erasmus+ v akademickém roce
2019/2020 (II.kolo):

University of Paris-Sud 11, Francie - 1 student, max. 6 měsíců (Bc., Mgr., Ph.D.)
University of Porto, Portugalsko - 1 student, max. 5 měsíců (Mgr.)
University of Bari, Itálie - 1 student, max. 6 měsíců (Mgr., Ph.D.)
University of Nantes, Francie - 1 student, max. 6 měsíců (Mgr., Ph.D.)
University of Leoben, Rakousko - 2 studenti, max. 2x6 měsíců (Mgr., Ph.D.)
Ruhr University Bochum, Německo - 1 student, max. 12 měsíců (Bc., Mgr., Ph.D.)
University of Groningen, Nizozemsko (Mgr., Ph.D., 1 student max. 6 měsíců)
Ernst Moritz Arndt University of Greifswald, Německo - max. 12 měsíců, dva studenti (Mgr., Ph.D. student)
University of Kiel, Německo – max. 6 měsíců (Mgr., Ph.D. student)
University of Cordoba, Španělsko - max. 9 měsíců (Bc., Mgr., Ph.D. student)
Eindhoven University of Technology, Holandsko - max. 12 měsíců, dva studenti (Mgr., Ph.D.)
University of Technology Tallin, Estonsko, max. 6 měsíců, jeden student (Mgr., PhD.)
University of Lisboa, Instituto Superior Técnico, Portugalsko, max. 6 měsíců, dva studenti (Mgr.)
University of Technology, Kaunas, Litva, max. 12 měsíců, dva studenti (Bc., Mgr., PhD.)

Přihlášky do výběrového řízení Erasmus+ podávají studenti elektronicky od
16.9. do 3. 10. prostřednictvím systému ISOIS.

Odkaz na přihlášku: https://isois.ois.muni.cz/public/application-outgoing/
Informace o Erasmus+:
https://czs.muni.cz/cs/outgoing-mobility/outgoing-student/outgoing-student-studium/outgoing-student-erasmus-plus

Podmínky účasti:
https://czs.muni.cz/cs/student-mu/studijni-pobyty/erasmus-evropa#podminky-ucasti

Jedním z kriterií hodnocení přihlášek studentů bude i studijní průměr.

K přihlášce je nutné doložit motivační dopis v AJ a je možné přiložit i
potvrzení o jazykovém vzdělání formou certifikátu, osvědčení o
absolvování kurzu aj.

Vyhlášení výběrového řízení na učitelské pobyty Erasmus+ v akademickém
roce 2019/2020:

University of Paris-Sud 11, Francie - (osob: 1, dní: 5)
University of Porto, Portugalsko - (osob: 1, dní: 7)
University of Bari, Itálie - (osob: 2, dní: 14)
University of Nantes, Francie - (osob: 2, dní: 10)
University of Leoben, Rakousko - (osob: 2, dní: 14)
Ruhr University Bochum, Německo - (osob: 2, dní: 30)
University of Groningen, Nizozemsko - (osob: 1, dní: 5)
Ernst Moritz Arndt University of Greifswald - (osob: 1, dní: 5)
University of Kiel, Německo – max. 6 měsíců - (osob: 1, dní: 10)
University of Cordoba, Španělsko - (osob: 2, dní: 14)
Eindhoven University of Technology, Holandsko - (osob: 1, dní: 7)
University of Technology Tallin, Estonsko - (osob: 2, dní: 10)
University of Lisboa, Instituto Superior Técnico, Portugalsko - (osob:
1, dní: 5)
University of Technology, Kaunas, Litva - (osob: 1, dní: 5)

Min. 2 dny (výuka 8+ hodin, NE KONFERENCE)

Více informací najdete zde:
https://czs.muni.cz/cs/pracovnik-mu/vyukove-pobyty/erasmus-evropa

Přihlášky do výběrovéhořízení prostřednictvím systému ISOIS (Erasmus+
STA (učitelé)).

https://isois.ois.muni.cz/public/application-outgoing/

31/05/2019

Přednášky INNOLEC

Jon Tomas Gudmundsson, Faculty of Physical Sciences University of Iceland Reykjavík, Iceland

Wed 12/06/2019 10:00 – 11:50 Lower Meeting Room, Dean´s Office

On ion recycling and electron heating in high power impulse magnetron sputtering discharges


Thu 13/06/2019 10:00 – 11:50 Lower Meeting Room, Dean´s Office

An ionization region model of the reactive Ar/O2 high power impulse magnetron sputtering discharge

Pozvánka v pdf.

30/05/2019

Den absoloventů 100. výročí MUNI na ÚFE

Dovolujeme si Vás pozvat na „Den absoloventů“, který se koná v sobotu 15.6.2019 a kterého se bude účastnit ÚFE, konkrétně skupina doc.Kováčika s ukázkami experimentů a lab tours pro veřejnost.

Odkazy na akci

Pozvánka ÚFE (pdf).

Pozvánka Přírodovědecké fakulty

https://www.facebook.com/sci.muni.cz/photos/a.564760420236566/2269779306401327/?type=3&theater

Den absoloventů MUNI

https://www.facebook.com/events/231563061059153/


23/04/2019

Veřejná přednáška k habilitačnímu řízení

THE BARRIER DISCHARGE: FUNDAMENTALS AND APPLICATIONS
Mgr. Tomáš Hoder, Ph.D.
9.5 2019 v 11.00 hod. přednášková místnost F1 budova 6

Pozvánka v pdf.

16/04/2019

ERASMUS+ stáže a krátkodobé pobyty 2. kolo

-- STÁŽE

Erasmus+ stáž: II. výzva:
více info: https://czs.muni.cz/cs/student-mu/prakticke-staze/erasmus
Uzávěrka přihlášek: 9. května 2019

- SPECIÁLNÍ GRANT PRO KRÁTKODOBÉ POBYTY

Speciální grant pro krátkodobé pobyty (lze platit letní školy!!!!):
více info: ttps://czs.muni.cz/cs/student-mu/studijni-pobyty/specialni-grant-pro-kratkodobe-pobyty
Uzávěrka přihlášek: 1. května 2019

16/04/2019

ERASMUS+ studijní pobyty 2. kolo 

Vyhlášení výběrového řízení na studijní pobyty Erasmus+ v akademickém roce
2019/2020 (II.kolo):

University of Paris-Sud 11, Francie - 1 student, max. 6 měsíců (Bc., Mgr., Ph.D.)
University of Porto, Portugalsko - 1 student, max. 5 měsíců (Mgr.)
University of Bari, Itálie - 1 student, max. 6 měsíců (Mgr., Ph.D.)
University of Nantes, Francie - 1 student, max. 6 měsíců (Mgr., Ph.D.)
University of Leoben, Rakousko - 2 studenti, max. 2x6 měsíců (Mgr., Ph.D.)
Ruhr University Bochum, Německo - 1 student, max. 12 měsíců (Bc., Mgr., Ph.D.)
University of Groningen, Nizozemsko (Mgr., Ph.D., 1 student max. 6 měsíců)
Ernst Moritz Arndt University of Greifswald, Německo - max. 12 měsíců, dva studenti (Mgr., Ph.D. student)
University of Kiel, Německo – max. 6 měsíců (Mgr., Ph.D. student)
University of Cordoba, Španělsko - max. 9 měsíců (Bc., Mgr., Ph.D. student)
Eindhoven University of Technology, Holandsko - max. 12 měsíců, dva studenti (Mgr., Ph.D.)
University of Technology Tallin, Estonsko, max. 6 měsíců, jeden student (Mgr., PhD.)
University of Lisboa, Instituto Superior Técnico, Portugalsko, max. 6 měsíců, dva studenti (Mgr.)
University of Technology, Kaunas, Litva, max. 12 měsíců, dva studenti (Bc., Mgr., PhD.)

Přihlášky do výběrového řízení Erasmus+ podávají studenti elektronicky od
22.4. do 15. 5. prostřednictvím systému ISOIS.

Odkaz na přihlášku: https://isois.ois.muni.cz/public/application-outgoing/
Informace o Erasmus+:
https://czs.muni.cz/cs/outgoing-mobility/outgoing-student/outgoing-student-studium/outgoing-student-erasmus-plus

Podmínky účasti:
https://czs.muni.cz/cs/student-mu/studijni-pobyty/erasmus-evropa#podminky-ucasti

Jedním z kriterií hodnocení přihlášek studentů bude i studijní průměr.

K přihlášce je nutné doložit motivační dopis v AJ a je možné přiložit i
potvrzení o jazykovém vzdělání formou certifikátu, osvědčení o
absolvování kurzu aj.

11/02/2019

ERASMUS+ učitelské stáže

Vyhlášení výběrového řízení na učitelské pobyty Erasmus+ v akademickém
roce 2019/2020:

University of Paris-Sud 11, Francie - (osob: 1, dní: 5)
University of Porto, Portugalsko - (osob: 1, dní: 7)
University of Bari, Itálie - (osob: 2, dní: 14)
University of Nantes, Francie - (osob: 2, dní: 10)
University of Leoben, Rakousko - (osob: 2, dní: 14)
Ruhr University Bochum, Německo - (osob: 2, dní: 30)
University of Groningen, Nizozemsko - (osob: 1, dní: 5)
Ernst Moritz Arndt University of Greifswald - (osob: 1, dní: 5)
University of Kiel, Německo – max. 6 měsíců - (osob: 1, dní: 10)
University of Cordoba, Španělsko - (osob: 2, dní: 14)
Eindhoven University of Technology, Holandsko - (osob: 1, dní: 7)
University of Technology Tallin, Estonsko - (osob: 2, dní: 10)
University of Lisboa, Instituto Superior Técnico, Portugalsko - (osob:
1, dní: 5)
University of Technology, Kaunas, Litva - (osob: 1, dní: 5)

Min. 2 dny (výuka 8+ hodin, NE KONFERENCE)

Více informací najdete zde:
https://czs.muni.cz/cs/pracovnik-mu/vyukove-pobyty/erasmus-evropa

Přihlášky do výběrovéhořízení prostřednictvím systému ISOIS (Erasmus+
STA (učitelé)).

https://isois.ois.muni.cz/public/application-outgoing/

31/01/2019 

ERASMUS+ praktické stáže a krátkodobé pobyty

V programu Erasmus+ dále umožňuje studentům realizovat 2 až 12 měsíční praktické stáže.
I. výzva má termín: 28. února 2019. Jde o stáže realizované od září 2019.
Více informací naleznete zde:
https://czs.muni.cz/cs/student-mu/prakticke-staze/erasmus


Dále studenti mohou požádat o speciální grant pro krátkodobé pobyty, ze kterých lze např. spolufinancovat letní školy:
https://czs.muni.cz/cs/student-mu/prakticke-staze/specialni-grant-pro-kratkodobe-pobyty
Termín pro podávání přihlášek bude upřesněn později.


31/01/2019 ERASMUS+

Vyhlášení výběrového řízení na studijní pobyty Erasmus+ v akademickém roce 2019/2020:

University of Paris-Sud 11, Francie - 1 student, max. 6 měsíců (Bc., Mgr., Ph.D.)
University of Porto, Portugalsko - 1 student, max. 5 měsíců (Mgr.)
University of Bari, Itálie - 1 student, max. 6 měsíců (Mgr., Ph.D.)
University of Nantes, Francie - 1 student, max. 6 měsíců (Mgr., Ph.D.)
University of Leoben, Rakousko - 2 studenti, max. 2x6 měsíců (Mgr., Ph.D.)
Ruhr University Bochum, Německo - 1 student, max. 12 měsíců (Bc., Mgr., Ph.D.)
University of Groningen, Nizozemsko (Mgr., Ph.D., 1 student max. 6 měsíců)
Ernst Moritz Arndt University of Greifswald, Německo - max. 12 měsíců, dva studenti (Mgr., Ph.D. student)
University of Kiel, Německo – max. 6 měsíců (Mgr., Ph.D. student)
University of Cordoba, Španělsko - max. 9 měsíců (Bc., Mgr., Ph.D. student)
Eindhoven University of Technology, Holandsko - max. 12 měsíců, dva studenti (Mgr., Ph.D.)
University of Technology Tallin, Estonsko, max. 6 měsíců, jeden student (Mgr., PhD.)
University of Lisboa, Instituto Superior Técnico, Portugalsko, max. 6 měsíců, dva studenti (Mgr.)
University of Technology, Kaunas, Litva, max. 12 měsíců, dva studenti (Bc., Mgr., PhD.)

Přihlášky do výběrového řízení Erasmus+ podávají studenti elektronicky od 31.1. do 3. 3. prostřednictvím systému ISOIS.

Odkaz na přihlášku: isois.ois.muni.cz/public/application-outgoing/ Informace o Erasmus+:
czs.muni.cz/cs/outgoing-mobility/outgoing-student/outgoing-student-studium/outgoing-student-erasmus-plus

Podmínky účasti: https://czs.muni.cz/cs/student-mu/studijni-pobyty/erasmus-evropa#podminky-ucasti

Jedním z kriterií hodnocení přihlášek studentů bude i studijní průměr.

K přihlášce je nutné doložit motivační dopis v AJ a je možné přiložit i potvrzení o jazykovém vzdělání formou certifikátu, osvědčení o absolvování kurzu aj.

3/12/2018

Přednášky INNOLEC

Citlali Sanchéz-Aké, Ph.D., Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM · Institute of Applied Sciences and Technology

Tue 11/12/2018 13:00 – 14:30 Botanical Garden´s Conference Room (Building 4):

Applications of laser-induced plasmas: Thin films deposition, nanoparticles formation and surface modification

Thu 13/12/2018 11.00 – 12:00 F1 Lecture Room (Building 6):

Signal enhancement in laser-induced breakdown spectroscopy using surface nanostructuring

Pozvánka v pdf.


27//11/2018

Přednášky INNOLEC

Zsolt Czigány, PhD, DSc, Hungarian Academy of Sciences,Center for Energy Research, Hungary

Tue 4/12/2018 14:00 – 16:00 Botanical Garden´s Conference Room (Building 4):

Transmission electron microscopy – From principles to applications, Part I

Thu 6/12/2018 14.00 – 16:00 Botanical Garden´s Conference Room (Building 4):

Transmission electron microscopy – From principles to applications, Part II

Pozvánka v pdf.

Prof. Jochen M. Schneider, Ph.D.,RWTH Aachen University, Germany

Wed 5/12/2018 9 - 12 Botanical Garden´s Conference Room (Building 4):

Are hard coatings predictable? - Lessons learned from studying phase formation, elastic properties and fracture toughness

Pozvánka v pdf.


14/11/2018

Přednášky INNOLEC

Dr. Hans Höft, Leibniz-Institute for Plasma Science and Technology, (INP) Greifswald, GERMANY

Tue 27/11/2018 10:00 – 13:00 Conference Room (Building 4):

Controlling breakdown regimes in pulsed dielectric barrier discharges - crucial  role of volume pre-ionisation

Thu 29/11/2018 11.00 – 12:00 F1 Lecture Room (Building 6):

Tracking breakdown in atmospheric pressure discharges by synchronised fast optical and electrical diagnositics

Pozvánka v pdf.

26/10/2018

TÝDEN VĚDY na ÚFE

Od 5.-11.11. 2018 se koná Týden vědy, kterého se zúčastní také pracoviště ÚFE.

Pozvánka (pdf).

23/10/2018

Přednášky INNOLEC

Dr Francisco J. Gordillo - Vázquez, Institute of Astrophysisc of Andalúsia, SPAIN


Tue 6/11/2018 11:00 – 13:00 Dean´s Office Conference Room (Building 1):


Parameterizations of Lightning and Blue Jets in Atmospheric Chemistry Global Circulation Models (AC-GCM): Modeling of their global distribution, occurrence rate and chemical atmospheric effects


Thu 8/11/2018 11.00 – 12:00 F1 Lecture Room (Building 6):


Atmospheric Electricity in the Earth and other planets of the Solar System

Pozvánka v pdf.

01/10/2018

Pozvánka na Noc Vědců 2018

5.10.2018 18 - 24 hod

Tenké povlaky (pdf)

Kouzlení s výboji (pdf)

Teplo - experimenty s teplotou a teplem (pdf)

14/09/2018

Přednášky INNOLEC

Dr. Erik LEWIN, Department of Chemistry – UPPSALA UNIVERSITY, Uppsala, SWEDEN

Thu 27/9/2018 11:00 – 12:00 F1 Lecture Room (Building 6)

High Entropy Materials – Recent activities on multicomponent alloy, carbide and nitride thin films at Uppsala
University

Thu 27/9/2018 14.00 – 16:00 Conference Room (Building 2)

Thin films deposition – a material chemist´s perspective

Pozvánka v pdf.

10/09/2018

Vyhlášení výběrového řízení na studijní pobyty Erasmus+ na jaro 2019:

University of Paris-Sud 11, Francie - 1 student, max. 6 měsíců (Bc., Mgr., Ph.D.)
University of Porto, Portugalsko - 1 student, max. 5 měsíců (Mgr.)
University of Bari, Itálie - 1 student, max. 6 měsíců (Mgr., Ph.D.)
University of Nantes, Francie - 1 student, max. 6 měsíců (Mgr., Ph.D.)
University of Leoben, Rakousko - 2 studenti, max. 2x6 měsíců (Mgr., Ph.D.)
Ruhr University Bochum, Německo - 1 student, max. 12 měsíců (Bc., Mgr., Ph.D.)
University of Groningen, Nizozemsko (Mgr., Ph.D., 1 student max. 6 měsíců)
Ernst Moritz Arndt University of Greifswald, Německo - max. 12 měsíců,
dva studenti (Mgr., Ph.D. student)
University of Kiel, Německo – max. 6 měsíců (Mgr., Ph.D. student)
University of Cordoba, Španělsko - max. 9 měsíců (Bc., Mgr., Ph.D. student)
Eindhoven University of Technology, Holandsko - max. 12 měsíců, dva studenti (Mgr., Ph.D.)
University of Technology Tallin, Estonsko, max. 6 měsíců, jeden student (Mgr., PhD.)
University of Lisboa, Instituto Superior Técnico, Portugalsko, max. 6 měsíců, dva studenti (Mgr.)
University of Technology, Kaunas, Litva, max. 12 měsíců, dva studenti (Bc., Mgr., PhD.)

Přihlášky do výběrového řízení Erasmus+ podávají studenti elektronicky
od 10.9. do 5. 10. prostřednictvím systému ISOIS.

Odkaz na přihlášku: https://isois.ois.muni.cz/public/application-outgoing/ Informace o Erasmus+:
https://czs.muni.cz/cs/outgoing-mobility/outgoing-student/outgoing-student-studium/outgoing-student-erasmus-plus

Podmínky účasti:
https://czs.muni.cz/cs/student-mu/studijni-pobyty/erasmus-evropa#podminky-ucasti

Jedním z kriterií hodnocení přihlášek studentů bude i studijní průměr.

K přihlášce je nutné doložit motivační dopis v AJ a je možné přiložit i
potvrzení o jazykovém vzdělání formou certifikátu, osvědčení o
absolvování kurzu aj.

21/06/2018

Volná témata SOČ - Středoškolská odborná činnost, Mgr. Katarína Bernátová

Meranie depozičnej rýchlosti reaktívneho magnetrónového naprašovania pri využití 3 reaktívnych plynov (O2/N2/C2H2)
Technika magnetrónového naprašovania je priemyselne využívaná metóda pre depozíciu tenkých mikro a nanoštrukturovaných materiálov. Metóda naprašovania využíva tlecí výboj za nízkeho tlaku, ktorý prostredníctvom iónov pracovného plynu s dostatočne vysokou energiou rozprašujú požadovaný materiál. Časť rozprášených častíc je následne deponovaná na povrch podložky, kde vytvára vrstvu rôznej hrúbky a zloženia. Chemické zloženie vrstvy je možné ovplyvniť napríklad pridaním reaktívneho plynu ako je kyslík, dusík alebo acetylén. Hrúbka vrstvy závisí taktiež od viacerých parametrov depozičného procesu, ako sú tlak v pracovnej komore, napätie na katóde alebo tlak a typ reaktívneho plynu. Informácie o depozičnej rýchlosti pre rôzne podmienky procesu, dáva možnosť cielene upravovať vlastnosti vrstiev. Lepšie mechanické, chemické, optické a iné vlastnosti vrstiev tak prispievajú ku významnejším aplikáciám v biomedicínskom, automobilovom, polovodičovom či inom odvetí. Určenie depozičnej rýchlosti v priebehu procesu je možné pomocou Quartz Crystal Monitoru, na základe zmeny vlastnej frekvencie kmitania pri dopade častíc. Úlohou riešiteľa SOČ by bolo určiť depozičné rýchlosti magnetrónového naprašovania (dc-MS) pre tri rôzne reaktívne plyny.

Štúdium emisných čiar atómov a iónov v plazme optickou spektroskopiou počas magnetrónového naprašovania
Magnetrónové naprašovanie je metóda fyzikálnej depozície vrstiev z plynnej fáze. Prostredníctvom elektrického výboja medzi anódou a katódou za nízkeho tlaku je pracovný plyn ionizovaný za vzniku plazmy. Ióny s dostatočnou energiou následne rozprašujú katódu z požadovaného materiálu (najčastejšie kovu), ktorého rozprášené častice sú deponované na povrch podložky. Tam vytvárajú tenkú vrstvu s rôznym chemickým zložením a štruktúrou. Týmto spôsobom je možné získať veľký rozsah mechanických, chemických, optických či iných vlastností využívaných v automobilovom, polovodičovom či inom priemysle. Jedným zo spôsobov ako zlepšiť vlastnosti vrstiev a lepšie pochopiť samotný depozičný proces je diagnostika rozprášených častíc v plazme, ktoré vytvárajú vrstvu. Optická emisná spektroskopia je jedna z metód ako získať informácie o atómovom a iónovom zložení plazmy. Ak atóm alebo ión prekoná zrážku s inou časticou, môže emitovať svetelný signál, ktorý je možné detegovať spektroskopom. Z výsledného spektra je potom možné pomocou databázy identifikovať jednotlivé emisné čiary prislúchajúce jednotlivým prvkom. Úlohou riešiteľa SOČ by bolo analyzovať požadované emisné čiary pomocou optickej emisnej spektroskopie, pre rôzne rozprašovacie materiály v procese magnetrónového naprašovania (dc-MS).

Príprava novej úlohy do fyzikálneho praktika o štúdii fotoluminiscenčných procesov
V rámci predmetu Fyzikálne praktikum III vyučovaného v druhom ročníku pre študentov fyzikálnych oborov, bude pripravená nová úloha zaoberajúca sa problematikou fotoluminiscencie. Budú porovnané a názorne demonštrované princípy dvoch procesov - fosforescencie a fluorescencie. Úloha bude zahrňovať experimenty s polovodičovými prvkami a netriviálne matematicko-numerické spracovanie nameraných dát. Úlohou riešiteľa SOČ bude novú pripravenú úlohu premerať, overiť správnosť a zmysel výstupu a navrhnúť prípadne úpravy. Na základne dobre zostavenej úlohy, bude vhodným výstupom vypracovať vzorový protokol a návrh návodu pre danú úlohu.

06/06/2018

Veřejná habilitační přednáška

Mgr. Pavel Souček, Ph.D. - Development of hard coatings prepared by magnetron sputtering

14.6.2018 11:00, místnost F1, budova 6 , areál Kotlářská 2, PřF MU.

Pozvánka (pdf).


09/05/2018

Přednášky INNOLEC

Dr. Markus Becker

LIEBNIZ INSTITUTE FOR PLASMA SCIENCE AND TECHNOLOGY Greifswald, GERMANY

Tue 15/5/2018 11:00 – 13:00 Conference Room (Building 4)

Hydrodynamic modelling of non-thermal plasmas

Thu 17/5/2018 11.00 – 12:00 F1 Lecture Room (Building 6)

Fluid modelling analysis of dielectric barrier discharges at atmospheric pressure

Pozvánka v pdf.

12/04/2018

Vyhlášení výběrového řízení na studijní pobyty Erasmus+ v akademickém roce 2018/19 2.kolo:

University of Paris-Sud 11, Francie - 1 student, max. 6 měsíců (Bc., Mgr., Ph.D.)
University of Porto, Portugalsko - 1 student, max. 5 měsíců (Mgr.)
University of Bari, Itálie - 1 student, max. 6 měsíců (Mgr., Ph.D.)
University of Nantes, Francie - 1 student, max. 6 měsíců (Mgr., Ph.D.)
University of Leoben, Rakousko - 2 studenti, max. 2x6 měsíců (Mgr., Ph.D.)
Ruhr University Bochum, Německo - 1 student, max. 12 měsíců (Bc., Mgr., Ph.D.)
University of Groningen, Nizozemsko (Mgr., Ph.D., 1 student max. 6 měsíců)
Ernst Moritz Arndt University of Greifswald, Německo - max. 12 měsíců, dva studenti (Mgr., Ph.D. student)
University of Kiel, Německo – max. 6 měsíců (Mgr., Ph.D. student)
University of Cordoba, Španělsko - max. 9 měsíců (Bc., Mgr., Ph.D. student)
Eindhoven University of Technology, Holandsko - max. 12 měsíců, dva studenti (Mgr., Ph.D.)
University of Technology Tallin, Estonsko, max. 6 měsíců, jeden student (Mgr., PhD.)
University of Lisboa, Instituto Superior Técnico, Portugalsko, max. 6 měsíců, dva studenti (Mgr.)
University of Technology, Kaunas, Litva, max. 12 měsíců, dva studenti (Bc., Mgr., PhD.)

Přihlášky do výběrového řízení Erasmus+ podávají studenti elektronicky od 16.4. do 10. 5. prostřednictvím systému ISOIS.

https://czs.muni.cz/cs/student-mu/studijni-pobyty/erasmus-evropa#podminky-ucasti

Jedním z kriterií hodnocení přihlášek studentů bude i studijní průměr.


06/04/2018

Veřejná habilitační přednáška

Mgr. Pavel Dvořák, Ph.D. -  Vyšší harmonické frekvence v kapacitně vázaném plazmatu

19.4.2018 11:00, místnost F1, budova 6 , areál Kotlářská 2, PřF MU.

Pozvánka (pdf).

26/03/2018

Veřejná habilitační přednáška

RNDr . TOMÁŠ HOMOLA, PhD. - Plazmové úpravy povrchov a nanoštruktúrovaných vrstiev pre flexibilnú a tlačenú elektroniku

5.4.2018 11:00, místnost F1, budova 6 , areál Kotlářská 2, PřF MU.

Pozvánka (pdf).

21/02/2018

Veřejná habilitační přednáška

Mg r . Du š a n Ko v á č i k , P h .D. - Povrchová úprava polymérnych materiálov, zo skupiny netkaných textílií a fólií, využitím nerovnovážnej plazmy generovanej pri atmosférickom tlaku

8.3.2018 11:00, místnost F1, budova 6 , areál Kotlářská 2, PřF MU.

Pozvánka (pdf).

29/01/2018

ERASMUS+

Vyhlášení výběrového řízení na studijní pobyty v rámci programu Erasmus+.
https://czs.muni.cz/cs/student-mu/studijni-pobyty/erasmus-evropa

Přihlášky do výběrového řízení Erasmus+ podávají studenti elektronicky
od 29. 1. do 28.2. 2018 prostřednictvím systému ISOIS:
https://isois.ois.muni.cz/public/application-outgoing/

Vyhlášení výběrového řízení na studijní pobyty Erasmus+ v akademickém roce 2018/19:

University of Paris-Sud 11, Francie - 1 student, max. 6 měsíců (Bc., Mgr., Ph.D.)
University of Porto, Portugalsko - 1 student, max. 5 měsíců (Mgr.)
University of Bari, Itálie - 1 student, max. 6 měsíců (Mgr., Ph.D.)
University of Nantes, Francie - 1 student, max. 6 měsíců (Mgr., Ph.D.)
University of Leoben, Rakousko - 2 studenti, max. 2x6 měsíců (Mgr., Ph.D.)
Ruhr University Bochum, Německo - 1 student, max. 12 měsíců (Bc., Mgr., Ph.D.)
University of Groningen, Nizozemsko (Mgr., Ph.D., 1 student max. 6 měsíců)
Ernst Moritz Arndt University of Greifswald, Německo - max. 12 měsíců, dva studenti (Mgr., Ph.D. student)
University of Kiel, Německo – max. 6 měsíců (Mgr., Ph.D. student)
University of Cordoba, Španělsko - max. 9 měsíců (Bc., Mgr., Ph.D. student)
Eindhoven University of Technology, Holandsko - max. 12 měsíců, dva studenti (Mgr., Ph.D.)
University of Technology Tallin, Estonsko, max. 6 měsíců, jeden student (Mgr., PhD.)
University of Lisboa, Instituto Superior Técnico, Portugalsko, max. 6 měsíců, dva studenti (Mgr.)
University of Technology, Kaunas, Litva, max. 12 měsíců, dva studenti (Bc., Mgr., PhD.)

Přihlášky do výběrového řízení Erasmus+ podávají studenti elektronicky od 29.1. do 28. 2. prostřednictvím systému ISOIS.

https://czs.muni.cz/cs/student-mu/studijni-pobyty/erasmus-evropa#podminky-ucasti

Jedním z kriterií hodnocení přihlášek studentů bude i studijní průměr.


07/12/2017

Přednášky INNOLEC

Dr. Indrek JÕGI
Laboratory of Plasma Physics, UNIVERSITY OF TARTU, ESTONIA

Thu 14.12. 2017, 10.00 – 11.00 Fs1 Lecture Room (Building 6)

The use of non-self-sustained Townsend discharge in the studies of reduced electric field strength
dependence of plasma processes

Fri 15.12.2017, 10.00 – 11.30 Meeting Room (Dean´s office, Building 1)

Plasma and catalyst for the removal of nitrogen oxides

Pozvánka v pdf.

28/112017

Přednášky INNOLEC

Dr. Olivier GUAITELLA
Laboratoire de Physique des Plasmas, ECOLE POLYTECHNIQUE, PALAISEAU, France

Tue 5.12. 2017, 10:00 – 11:30 Dean’s Conference Room (Building 1):

Phenomenological behavior of Corona and Dielectric Barrier Discharges

Thu 7.12. 2017, 11.00 – 12:00 F1 Lecture Room, (Building 6):

Atmospheric pressure plasma jets interaction with surfaces

Pozvánka v pdf.

21/11/2017

Přednášky INNOLEC

Dr. Eugen Stamate

DTU Technical University of Denmark, Department of Energy Conversion and Storage,

Roskolide, Denmark

Wed 29.11.2017, 10:00 - 12:00 Meeting Room Building 4

Thin films for energy conversion and storage devices: status and perspectives

Thu 30.11.2017, 11:00 - 12:00 F1 lecture Building 6

Applications of atmospheric pressure plasmas for bacterial inactivation and NOX reduction

Pozvánka v pdf.


01/11/2017

PAPN 2017 „Potential Application of Plasma and Nanomaterials 2017“

V rámci udržitelnosti projektu NANOcontact bude uspořádána ve dnech
20. 11. až 22. 11. konference PAPN 2017 "Potential Application of Plasma and Nanomaterials 2017",

jejímž hlavním cílem bude možnost výměny informací a osobních kontaktů mezi průmyslovými firmami a pracovníky vědy a výzkumu a tímto umožnit navázání vzájemné spolupráce v oblasti povrchových nanotechnologických úprav materiálů. Konference se uskuteční v zasedací místnosti děkanátu (2. patro) Přírodovědecké fakulty MU v Brně.

31/10/2017

Přednášky INNOLEC

Dr. Maik Fröhlich

Leibniz Institute for Plasma Science and Technology
Greisfwald, GERMANY

Wed 15. 11. 2017, 11:00 – 13:00 Dean’s Conference Room (Building 1):
"HiPIMS and Plasma Based Ion Implantation - an interesting combination"

Thu 16. 11. 2017, 11.00 – 12:00 F1 Lecture room (Building 6):
"Atmospheric pressure plasmas for surface modification - applications, trends and new
developments"

Pozvánka v pdf.

16/10/2017

Přednášky INNOLEC

dr. Kinga KUTASI
Wigner Research Centre for Physics
HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES, Hungary


Wed 25. 10. 2017, 10:00 – 12:00 Dean’s Conference Room (Building 1):
Characteristics and tuning possibilities of the flowing afterglow system based on a low
pressure surface-wave microwave discharge


Thu 26. 10. 2017, 11.00 – 12:00 F1 Lecture room (Building 6):
Application of low temperature plasmas in biomedicine and agriculture

Pozvánka v pdf.

06/10/2017

NOC VĚDCŮ 2017

6.10.2017 od 18 do 24 hodin, Ústav fyzikální elektroniky, PřF MU, Kotlářská 2, Brno

Nejmodernější plazmové technologie v praxi! (pdf)26/09/2017

Přednášky INNOLEC

dr. Catalin VITELARU , NATIONAL INSTITUTE FOR OPTOELECTRONICS – ReCAST CENTER
Bucharest, ROMANIA


Wed 4.10. 2017, 10:00 – 13:00 Dean’s Conference Room (Building 1):
Laser based diagnostics in magnetron sputtering discharges: Basic principles and application to steady state discharges


Thu 5.10. 2017, 11.00 – 12:00 F1 Lecture Room, (Building 6):
Laser based diagnostics in magnetron sputtering discharges: Temporal and spatial description of HiPIMS

Pozvánka v pdf.

Dr. Katja FRICKE, Leibniz Institute for Plasma Science and Technology (INP Greifswald), GERMANY

Wed 11.10. 2017, 10:00 – 12:00 Dean’s Conference Room (Building 1):
Creating Biointerfaces - Plasma modified surfaces for tailoring cell-surface interactions

Thu 12.10. 2017, 11.00 – 12.00 F1 Lecture Room (Building 6):
Atmospheric Pressure Plasma-based generation of antimicrobial surface properties - Deposition of copper films and release coatings

Pozvánka v pdf.

12/09/2017

Vyhlášení výběrového řízení na studijní pobyty Erasmus+ ve škol. roce
2017/18 (na JS 2018):


Ruhr University Bochum, Německo - max. 12 měsíců (Bc., Mgr., Ph.D. student)
Ernst Moritz Arndt University of Greifswald, Německo - max. 12 měsíců, dva studenti (Mgr., Ph.D. student)
University of Paris-Sud 11, Francie - max. 6 měsíců (Bc., Mgr., Ph.D. student)
University of Kiel, Německo – max. 6 měsíců (Mgr., Ph.D. student)
University of Cordoba, Španělsko - max. 9 měsíců (Bc., Mgr., Ph.D. student)
Eindhoven University of Technology, Holandsko - max. 12 měsíců, dva studenti (Mgr., Ph.D. student)
University of Groningen, max. 6 měsíců (Mgr., Ph.D. student)
Lisabon,Instituto Superior Técnico/Department of physics (Mgr., 2 studenti 6 měsíců.)

Přihlášky do výběrového řízení Erasmus+ podávají studenti elektronicky
od 12.9. od 6. 10. prostřednictvím systému ISOIS.

Délka studijního pobytu je min. 3 měsíce. Podmínkou úspěšného ukončení
zahraničního studijního pobytu je získání minimálního počtu 20 ECTS
kreditů za semestr studia na hostitelské instituci. V přihlášce uveďte,
zda plánujete v rámci stáže studovat předměty s minimální kreditovou
hodnotou 20 kreditů/semestr (můžete i specifikovat o jaké předměty jde),
nebo zda jste se rozhodl(a) realizovat na zahraniční univerzitě část své
diplomové nebo disertační práce. V druhém případě je nutné specifikovat
školitele diplomové/disertační práce na MU, kontaktní osobu na
zahraniční univerzitě, popis plánovaných aktivit na zahraniční
univerzitě a souvislost s diplomovou/disertační prací.

Jedním z kriterií hodnocení přihlášek studentů bude i studijní průměr.

K přihlášce je nutné doložit motivační dopis v AJ a je možné přiložit i
potvrzení o jazykovém vzdělání formou certifikátu, osvědčení o
absolvování kurzu aj.

25/08/2017

Pozvánka na přednášky INNOLEC

Ve dnech 11.9. a 12.9.2017 se uskuteční přednášky v rámci programu INNOLEC.

Přednášející:

prof. dr. Yutao PEI
Engineering and Technology institute Groningen, Faculty of Science and Engineering, UNIVERSITY OF GRONINGEN, The Netherlands

Po 11.9.2017, 10:00 – 12:00, zasedací místnost děkanátu budova 1, Tribology of protective thin films

Ut 12.9.2017, 10.00 – 12:00,  zasedací místnost děkanátu budova 1, Dynamic smoothening/roughening of sputter deposited thin films

Pozvánka v angličtině.

23/08/2017

Adam Obrusník získal cenu za nejlepší ústní příspěvek na konferenci ISPC 23

2. cenu za nejlepší přednášku na konferenci ISPC, 23rd International Symposium on Plasma Chemistry, konané od 30.7. do 4.8.2017 v Montrealu, Kanada, získal Adam Obrusník za příspěvek A. Obrusnik, Z. Bonaventura, Sensitivity Analysis and Optimization of a Numerical Model of Helium APPJ Afterglow Using the Elementary Effects Method. (pdf)

Blahopřejeme! 

06/04/2017 

Vyhlášení výběrového řízení na studijní pobyty Erasmus+ ve škol. roce 2017/18 (na na JS 2018):

Ruhr University Bochum, Německo - max. 12 měsíců (Bc., Mgr., Ph.D. student)
Ernst Moritz Arndt University of Greifswald, Německo - max. 12 měsíců, dva studenti (Mgr., Ph.D. student)
University of Paris-Sud 11, Francie - max. 6 měsíců (Bc., Mgr., Ph.D.student)
University of Kiel, Německo – max. 6 měsíců (Mgr., Ph.D. student)
University of Cordoba, Španělsko - max. 9 měsíců (Bc., Mgr., Ph.D. student)
Eindhoven University of Technology, Holandsko - max. 12 měsíců, dva studenti (Mgr., Ph.D. student)

Přihlášky do výběrového řízení Erasmus+ podávají studenti elektronicky od 18.4. od 12. 05. prostřednictvím systému ISOIS.

Délka studijního pobytu je min. 3 měsíce. Podmínkou úspěšného ukončení zahraničního studijního pobytu je získání minimálního počtu 20 ECTS kreditů za semestr studia na hostitelské instituci. V přihlášce uveďte,
zda plánujete v rámci stáže studovat předměty s minimální kreditovou hodnotou 20 kreditů/semestr (můžete i specifikovat o jaké předměty jde), nebo zda jste se rozhodl(a) realizovat na zahraniční univerzitě část své
diplomové nebo disertační práce. V druhém případě je nutné specifikovat školitele diplomové/disertační práce na MU, kontaktní osobu na zahraniční univerzitě, popis plánovaných aktivit na zahraniční univerzitě a souvislost s diplomovou/disertační prací.

Jedním z kriterií hodnocení přihlášek studentů bude i studijní průměr.

22/02/2017

Erasmus+

Vyhlášení výběrového řízení na studijní pobyty Erasmus+ ve škol. roce 2017/18:

Ruhr University Bochum, Německo - max. 12 měsíců (Bc., Mgr., Ph.D. student)
Ernst Moritz Arndt University of Greifswald, Německo - max. 12 měsíců, dva studenti (Mgr., Ph.D. student)
University of Paris-Sud 11, Francie - max. 6 měsíců (Bc., Mgr., Ph.D. student)
University of Kiel, Německo – max. 6 měsíců (Mgr., Ph.D. student)
University of Cordoba, Španělsko - max. 9 měsíců (Bc., Mgr., Ph.D. student)
Eindhoven University of Technology, Holandsko - max. 12 měsíců, dva studenti (Mgr., Ph.D. student)


Přihlášky do výběrového řízení Erasmus+ podávají studenti elektronicky od 2. 3. 2017 prostřednictvím systému ISOIS.

K přihlášce je nutné doložit motivační dopis a je možné přiložit i potvrzení o jazykovém vzdělání formou certifikátu, osvědčení o absolvování kurzu aj.

informujte prosím své studenty o probíhajícím výběrovém řízení na studijní pobyty v rámci programu Erasmus+.
http://czs.muni.cz/cs/outgoing-mobility/outgoing-student/outgoing-student-studium/outgoing-student-erasmus-plus/2016-17
Přihlášky do výběrového řízení Erasmus+ podávají studenti elektronicky
od 2. 03. prostřednictvím systému ISOIS:
https://isois.ois.muni.cz/public/application-outgoing/

Dále mi prosím nahlašte vaše plánované učitelské mobility
na akademický rok 2017/2018 (kam, kolik dní učit, prosím do 7.3.).

Případně mi prosím oznamte které zahraniční profesory chcete v rámci Erasmu pozvat. Pravidla jsou podobná jako u vyjíždějících učitelů:
minimálna délka pobytu 2 výukové dny a 8 odučených hodin
(maximálne potom 10 výukových dní).
http://czs.muni.cz/cs/outgoing-mobility/academic-staff/outgoing-ucitel-vyuka/outgoing-ucitel-vyuka-erasmus

Připomínám, že se blíží termín na podání přihlášek na Erasmus+: Praktické stáže pro studenty (2. 3.).
http://czs.muni.cz/cs/outgoing-mobility/outgoing-student/outgoing-student-praxe/outgoing-student-erasmus-plus-praxe

20/02/2017

Přednáška prof. V. Guerry s názvem:

Deterministic and Kinetic Monte Carlo models for surface kinetics

se bude konat v pondělí 27.2. v 14.00 hod. v zasedací místnosti na
děkanátu PřF na Kotlárřké 2.

24/01/2017

Ocenění Highlights of 2016 collection v Plasma Physics and Controlled Fusion pro publikaci ÚFE

Článek autorů O. Chanrion, Z. Bonaventura, A Bourdon and T. Neubert byl zařazen do výběru nejpopulárnějších článku časopisu Plasma Physics and Controlled Fusion za rok 2016, "Highlights of 2016 collection". Blahopřejeme.


18/10/2016

PRESTIŽNÍ CENA ZA NEJLEPŠÍ STUDENTSKOU PŘEDNÁŠKU NA KONFERENCI GEC 2016 PUTUJE NA UFE

Od 10. do 14. října 2016 se uskutečnila americká konference 69TH ANNUAL GASEOUS ELECTRONICS CONFERENCE - GEC 2016 v Bochumi (teprve počtvrté mimo USA). V nabité konkurenci studentů z University of Iowa, Nagoya University a University of York vyhrál doktorand UFE Adam Obrusník prestižní cenu za nejlepší studentskou ústní přednášku s názvem "Gas flow phenomena in atmospheric-pressure plasma jets impinging on solid and liquid substrates investigated using numerical modeling and Schlieren imaging." Adamu Obrusníkovi gratulujeme a přejeme mu mnoho úspěchů v dalším vědeckém bádání.

17/10/2016 

Přenášky INNOLEC

V rámci projektu INNOLEC Prof. Bruce R. Locke z Florida State University, Tallahassee, USA-

Přednáška je určena studentům (pro PGS studenty je povinná) a doporučujeme všem, kdo se zajímají o výboje v kapalinách. Program přednášek.

12/10/2016

Pozvánka na přednášku v rámci profesorského řízení

Dovolujeme si Vás pozvat na přednášky pro širší odbornou veřejnost:

doc. Vít Kudrle: Studium klouzavého výboje ve zvýšené gravitaci, čtvrtek
20.10.2016, 10 hod., posluchárna F1

doc. Petr Vašina: Vývoj depozičního procesu a jeho využití pro růst
tenkých vrstev, čtvrtek 20.10.2016, 11 hod., posluchárna F1

,které budou předneseny v rámci profesorského řízení.22/09/2016

Vyhlášení výběrového řízení na studijní pobyty Erasmus+ JS 2017 (3.kolo):

Ruhr University Bochum, Německo - max. 12 měsíců (Bc., Mgr., Ph.D. student)
Ernst Moritz Arndt University of Greifswald, Německo - max. 12 měsíců, dva studenti (Mgr., Ph.D. student)
University of Paris-Sud 11, Francie - max. 6 měsíců (Bc., Mgr., Ph.D. student)
University of Kiel, Německo – max. 6 měsíců (Mgr., Ph.D. student)
University of Cordoba, Španělsko - max. 9 měsíců (Bc., Mgr., Ph.D. student)
Eindhoven University of Technology, Holandsko - max. 12 měsíců, 2 stud (Mgr., Ph.D. student)

Přihlášky do výběrového řízení Erasmus+ podávají studenti elektronicky od 22. 09. do 7. 10. 2016 prostřednictvím systému ISOIS:

https://isois.ois.muni.cz/public/application-outgoing

Délka studijního pobytu je min. 3 měsíce. Podmínkou úspěšného ukončení zahraničního studijního pobytu je získání minimálního počtu 20 ECTS kreditů za semestr studia na hostitelské instituci. V přihlášce uveďte,
zda plánujete v rámci stáže studovat předměty s minimální kreditovou hodnotou 20 kreditů/semestr (můžete i specifikovat o jaké předměty jde), nebo zda jste se rozhodl(a) realizovat na zahraniční univerzitě část své
diplomové nebo disertační práce. V druhém případě je nutné specifikovat školitele diplomové/disertační práce na MU, kontaktní osobu na zahraniční univerzitě, popis plánovaných aktivit na zahraniční univerzitě a souvislost s diplomovou/disertační prací.

http://czs.muni.cz/cs/outgoing-mobility/outgoing-student/outgoing-student-studium/outgoing-student-erasmus-plus/2016-17

03/05/2016

Vyhlášení výběrového řízení na studijní pobyty Erasmus+ ve škol. roce 2016/17 (2. kolo):

Ruhr University Bochum, Německo - max. 12 měsíců (Bc., Mgr., Ph.D. student)
Ernst Moritz Arndt University of Greifswald, Německo - max. 12 měsíců, dva studenti (Mgr., Ph.D. student)
University of Paris-Sud 11, Francie - max. 6 měsíců (Bc., Mgr., Ph.D. student)
University of Kiel, Německo – max. 6 měsíců (Mgr., Ph.D. student)
University of Cordoba, Španělsko - max. 9 měsíců (Bc., Mgr., Ph.D. student)
Eindhoven University of Technology, Holandsko - max. 12 měsíců, dva studenti (Mgr., Ph.D. student)

Přihlášky do výběrového řízení Erasmus+ podávají studenti elektronicky
od 9. 05. do 23. 05. 2016 prostřednictvím systému ISOIS:

https://isois.ois.muni.cz/public/application-outgoing

Délka studijního pobytu je min. 3 měsíce. Podmínkou úspěšného ukončení
zahraničního studijního pobytu je získání minimálního počtu 20 ECTS kreditů za semestr studia na
hostitelské instituci. V přihlášce uveďte,
zda plánujete v rámci stáže studovat předměty s minimální kreditovou
hodnotou 20 kreditů/semestr (můžete i specifikovat o jaké předměty jde),
nebo zda jste se rozhodl(a) realizovat na zahraniční univerzitě část své
diplomové nebo disertační práce. V druhém případě je nutné specifikovat
školitele diplomové/disertační práce na MU, kontaktní osobu na
zahraniční univerzitě, popis plánovaných aktivit na zahraniční
univerzitě a souvislost s diplomovou/disertační prací.

Obecné informace o studijních pobytech Erasmus+ na http://czs.muni.cz/cs/outgoing-mobility/outgoing-student/outgoing-student-studium/outgoing-student-erasmus-plus/2015-16

K přihlášce je nutné doložit motivační dopis a je možné přiložit i
potvrzení o jazykovém vzdělání formou certifikátu, osvědčení o
absolvování kurzu aj.

22/2/2016

Informace ERASMUS+

Vyhlášení výběrového řízení na studijní pobyty Erasmus+ ve škol. roce 2016/17:


Ruhr University Bochum, Německo - max. 12 měsíců (Bc., Mgr., Ph.D. student)
Ernst Moritz Arndt University of Greifswald, Německo - max. 12 měsíců, dva studenti (Mgr., Ph.D. student)
University of Paris-Sud 11, Francie - max. 6 měsíců (Bc., Mgr., Ph.D. student)
University of Kiel, Německo – max. 6 měsíců (Mgr., Ph.D. student)
University of Cordoba, Španělsko - max. 9 měsíců (Bc., Mgr., Ph.D. student)
Eindhoven University of Technology, Holandsko - max. 12 měsíců, dva studenti (Mgr., Ph.D. student)


Přihlášky do výběrového řízení Erasmus+ podávají studenti elektronicky
od 1. 02. do 04. 03. 2014 prostřednictvím systému ISOIS.


Délka studijního pobytu je min. 3 měsíce. Podmínkou úspěšného ukončení zahraničního studijního pobytu je získání minimálního počtu 20 ECTS kreditů za semestr studia na hostitelské
instituci. V přihlášce uveďte, zda plánujete v rámci stáže studovat předměty s minimální kreditovou hodnotou 20 kreditů/semestr (můžete i specifikovat o jaké předměty jde), nebo zda jste
se rozhodl(a) realizovat na zahraniční univerzitě část své
diplomové nebo disertační práce. V druhém případě je nutné specifikovat školitele diplomové/disertační práce na MU, kontaktní osobu na zahraniční univerzitě, popis plánovaných aktivit na
zahraniční univerzitě a souvislost s diplomovou/disertační prací.

Obecné informace o studijních pobytech Erasmus+ na http://czs.muni.cz/cs/outgoing-mobility/outgoing-student/outgoing-student-studium/outgoing-student-erasmus-plus/2015-16

K přihlášce je nutné doložit motivační dopis a je možné přiložit i potvrzení o jazykovém vzdělání formou certifikátu, osvědčení o absolvování kurzu aj.


19/10/2015

ÚSPĚŠNÉ LÉTO DOKTORANDSKÝCH STUDENTŮ ÚFE

V letních měsicích letošního roku doktorandští studenti Ústavu fyzikální elektroniky, Masarykovy univerzity v Brně nezaháleli a účastnili se mezinárodních konferencí, na kterých posbírali hned několik ocenění. V červenci Tomáš Morávek vyhrál na 32nd International Conference on Phenomena in Ionized Gases (ICPIG) v Iasi, Rumunsku, cenu za nejlepší studentský poster s názvem "Investigation of plasma treated alumina powders by chemiluminescence". V měsíci září pak vyhrál Jiří Šperka na 22nd ELGRA Symposium and General Asembly na Korfu, Řecku, cenu za nejlepší studentskou přednášku s názvem "Hypergravity experiments at large diameter centrifuge with gliding arc plasma". Studentům gratulujeme a přejeme jim mnoho úspěchů v dalším vědeckém bádání.

Tomáš Morávek
32nd International Conference on Phenomena in Ionized Gases
Datum a místo: July 26th – 31st, 2015, Iasi, Rumunsko
Nejlepší studentský poster s názvem: Investigation of plasma treated alumina powders by chemiluminescence

Jiří Šperka
Konference: 22nd ELGRA Symposium and General Asembly
Datum a místo: September 29th – October 1st, 2015 Korfu, Řecko
Nejlepší studentská přednáška s názvem: Hypergravity experiments at large diameter centrifuge with gliding arc plasma


04/05/2015

STUDIJNÍ POBYTY ERASMUS+ PRO STUDENTY FYZIKY

Vyhlášení 2. kola výběrového řízení pro škol. rok 2015/16:

Ruhr University Bochum, Německo – max. 12 měsíců (Bc., Mgr., Ph.D. student)
University of Nantes , Francie – max. 6 měsíců (Mgr., Ph.D. student)
Ernst Moritz Arndt University of Greifswald, Německo – max. 12 měsíců, dva studenti
(Mgr., Ph.D. student)
University of Paris-Sud 11, Francie – max. 6 měsíců (Bc., Mgr., Ph.D. student)
University of Leoben, Rakousko – max. 6 měsíců, dva studenti (Mgr., Ph.D. student)
University of Kiel, Německo – max. 6 měsíců (Mgr., Ph.D. student)
University of Cordoba, Španělsko – max. 9 měsíců (Bc., Mgr., Ph.D. student)

Přihlášky do výběrového řízení Erasmus+ podávají studenti elektronicky
od 4. 5. do 27. 5. 2015 prostřednictvím systému ISOIS na adrese
http://isois.ois.muni.cz/public/application-outgoing/

V přihlášce uveďte, zda plánujete v rámci stáže studovat předměty s minimální kreditovou
hodnotou 20 kreditů/semestr (můžete i specifikovat o jaké předměty jde), nebo zda jste se
rozhodl(a) realizovat na zahraniční univerzitě část své diplomové nebo disertační práce.
V druhém případě je nutné specifikovat školitele diplomové/disertační práce na MU,
kontaktní osobu na zahraniční univerzitě, popis plánovaných aktivit na zahraniční univerzitě
a souvislost s diplomovou/disertační prací.

K přihlášce je nutné doložit motivační dopis a je možné přiložit i potvrzení o jazykovém
vzdělání formou certifikátu, osvědčení o absolvování kurzu aj.

24/03/2015

Pozvánka na přednášky v rámci INNOLEC

Dr. Ulrich Kogelschatz

When: 31.3. - 1. 4. 2015
Where: Deans Conference Room (building no. 1), Faculty of Science,
Masaryk University, Kotlářská 2, Brno

31.3.2015 9-11h Thermal Plasmas Corona Discharges

1.4.2015 9-11h Dielectric Barrier Discharges Surface Discharges and Microplasmas

05/03/2015

Pozvánka na přednášky v rámci INNOLEC

Prof. Dr. Dr. hc. Stanislav Vepřek
Technical University Munich
When: 19. - 20. 3. 2015
Where: Deans Conference Room (building no. 1), Faculty of Science,
Masaryk University, Kotlářská 2, Brno


19.3.2015 9-11h   Nanoscience and Nanotechnology: Why, When and How
19.3.2015 13-15h The Recent Search for New Superhard Materials: Go Nano!
20.3.2015 9-11h   Superhard and Ultrahard Nanocomposites: Concept for Their Design,
Preparation, Properties and Application


10/02/2015

Pozvánka na veřejnou habilitáční přednášku:

Mgr. J. Ráheľ, Ph.D. (habilitační přednáška) – Makroskopická homogenizace dielektrického bariérového výboje.

19.2.2015 11:00, posluchárna F1, areál PřF MU, Kotlářská 2, Brno.


09/02/2015

ERASMUS+

STUDIJNÍ POBYTY ERASMUS+ PRO STUDENTY FYZIKY : Vyhlášení výběrového řízení pro škol. rok 2015/16, Přihlášky do výběrového řízení Erasmus+ podávají studenti elektronicky od 2. 2. do 1. 3. 2015 prostřednictvím systému ISOIS na adrese
http://isois.ois.muni.cz/public/application‐outgoing/

University of Bari, Itálie – max. 6 měsíců (Mgr., Ph.D. student)

Ruhr University Bochum, Německo – max. 12 měsíců (Bc., Mgr., Ph.D. student)

University of Nantes , Francie – max. 6 měsíců (Mgr., Ph.D. student)

Ernst Moritz Arndt University of Greifswald, Německo – max. 12 měsíců, dva studenti (Mgr., Ph.D. student)

University of Leoben, Rakousko – max. 6 měsíců, dva studenti (Mgr., Ph.D. student)

University of Paris‐Sud 11, Francie – max. 6 měsíců (Bc., Mgr., Ph.D. student)

University of Kiel, Německo – max. 6 měsíců (Mgr., Ph.D. student)

University of Cordoba, Španělsko – max. 9 měsíců (Bc., Mgr., Ph.D. student)

Eindhoven University of Technology, Holandsko – max. 12 měsíců, dva studenti (Mgr., Ph.D. student)

30/01/2015

Workshop

COOPERATION IN PLASMA AND MATERIAL SCIENCES, FACULTY OF SCIENCE, MASARYK UNIVERSITY, 3RD – 5TH FEBRUARY, 2015. Workshop programme and abstracts.

16/10/2014

Úspěšné léto doktorandských studentů ÚFE

V letních měsicích letošního roku doktorandští studenti Ústavu fyzikální elektroniky nezaháleli a účastnili se mezinárodních konferencí, na kterých posbírali hned několik ocenění. V červnu Dana Skácelová vyhrála na 28th International Conference on Surface Modification Technologies v Tampere, Finsku, cenu za nejlepší článek s názvem “High-speed low-cost surface treatments using a novel atmospheric-pressure plasma source.” V následujícím měsíci vyhrál Jiří Šperka na XXII Europhysics Conference on Atomic and Molecular Physics of Ionized Gases (ESCAMPIG) v Greifswaldu, Nemecku, cenu za nejlepší poster s názvem “Non-thermal atmospheric pressure plasma jet operated in Krypton and Argon – visual characterisation of discharge using high-speed camera.” Léto pak uzavírá Oleksandr Galmiz a jeho cena na 27th Summer School and International Symposium on the Physics of Ionized Gases za nejlepší poster s názvem “Surface Dielectric Barier Discharge (SDBD) Between Two Liquid Electrodes.” Studentům gratulujeme a přejeme jim mnoho úspěchů v dalším vědeckém bádání.

Dana Skácelová
Konference: 28th International Conference on Surface Modification Technologies
Datum a místo: June 16th – 18th, 2014, Tampere, Finland
Nejlepší článek s názvem “High-speed low-cost surface treatments using a novel atmospheric-pressure plasma source”

Jiří Šperka
Konference: XXII Europhysics Conference on Atomic and Molecular Physics of Ionized Gases (ESCAMPIG)
Datum a místo: July 15 – 19, 2014 Greifswald, Germany
Nejlepší poster s názvem “Non-thermal atmospheric pressure plasma jet operated in Krypton and Argon – visual characterisation of discharge using high-speed camera”

Oleksandr Galmiz
Konference:  27th Summer School and International Symposium on the Physics of Ionized Gases
Datum a místo: August 26th – 29th, 2014, Belgrade, Serbia
Nejlepší poster s názvem “Surface Dielectric Barier Discharge (SDBD) Between Two Liquid Electrodes”

16/10/2014

Soutěž o nejlepší fotografii na vedajekrasna -  hlasujte pro GRAVARC!Novinky

24/09/2019

Seminář ÚFE

10.10. Dr. Z. Navrátil – habilitační přednáška

17.10. Dr. I. Adamovich - Laser Diagnostics for Measurements of Electric Fied and Excited Metastable Species in Nonequilibrium Plasmas and Reacting Flows


16/09/2019

Erasmus+ 2019/2020

Učitelské pobyty 29.9.2019

Studijní pobyty 3.10.2019


31/05/2019

INNOLEC

12.6.2019 10 -12 hod, zasedací místnost děkánátu

13.6.2019 10 -12 hod, zasedací místnost děkánátu

23/04/2019

Habilitační přednáška dr. Tomáš Hoder

9.5.2019 11 hod, F1 budova 6

16/04/2019

Seminář ÚFE

18.4. Mgr. M. Michlíček - Plazmové polymery připravené z cycklopropylaminu – charakterizace a diagnostika plazmatu

9.5. Dr. T. Hoder – habilitační přednáška

01/02/2019

Shromáždění pracovníků ÚFE, se uskuteční ve čtvrtek 7.2. v 11 hodin v posluchárně F1

01/02/2019

Novým ředitelem ÚFE (pověřen výkonem funkce) se stal prof. Mgr. Petr Vašina, Ph.D.

31/01/2019

Vyhlášení výběrového řízení ERSASMUS+ 2019/2020 - 1. kolo

31.1. -3.3.2019

3/12/2018

Přednášky INNOLEC

Citlali Sanchéz-Aké, Ph.D.

11.12.2018 13 -14:30 hod  Seminární mistnost budova 4

13.12.2018 11-12 hod F1, bud 6

27//11/2018

Přednášky INNOLEC

Zsolt Czigány, PhD, DSc

4.12.2018 14 -16 hod Seminární mistnost budova 4

6.12.2018 14 -16 hod Seminární mistnost budova 4

Prof. Jochen M. Schneider, Ph.D.

5.12.2018 9 - 12 hod Seminární mistnost budova 4


19/11/2018

Seminář ÚFE

22.11. prof. Petr Vašina - Tvrdé a přesto houževnaté tenké vrstvy - příprava, vlastnosti, použití

29.11. Dr. Hans Höft - Tracking breakdown in atmospheric pressure discharges by synchronized fast optical and electrical diagnostics


14/11/2018

Přednášky INNOLEC

Dr. Hans Höft

27.11.2018 10 - 13 hod Seminární mistnost budova 4

29.11.2018 11 - 12 hod F1, bud 6


23/10/2018

Přednášky INNOLEC

Dr Francisco J. Gordillo - Vázquez

6.11.2018 11 - 13 hod Zasedací místnost       děkanátu

8.11.2018 11 - 12 hod F1, bud 6


04/10/2018

Nové weby výzkumných skupin

Aplikovaná plazmochemie

Laboratoř PVD technologií

04/10/2018

Seminář ÚFE

25.10. Dr. P. Šrámková – Poly(2-oxazoline)s based biomaterials: from synthesis to applications

8.11. Dr Francisco J. Gordillo - Vázquez, Atmospheric Electricity in the Earth and other planets of the Solar System


01/10/2018

5.10.2018 Noc Vědců 2018 - Areál PřF MU Kotlářská od 18 hod  budova 6 - Tenké povlaky, Kouzlení s výboji, Teplo - experimenty s teplotou a teplem

14/09/2018

Přednášky INNOLEC

Dr. Erik LEWIN

27.9.2018 11-12 hod F1

27.9.2018 14-16 hod budova 2

09/05/2018

Přednášky INNOLEC

Dr. Markus Becker

15.5.2018 11-13 hod budova 4

17.5.2018 11-12 hod F1

25/04/2018

Seminář ÚFE

26.4. Dr. M. Šíra (ČMI)

3.5. Mgr. M. Mrkvičková - Detekce atomárního olova v atomizátorech pomocí LIF

10.5. Bc. S. Sihelník - Aktivace a čištění skla neizotermickým plazmatem za atmosférického tlaku

12/04/2018

Erasmus +

Vyhlášení výběrového řízení na studijní pobyty Erasmus+ v akademickém roce 2018/19 2.kolo. Přihlášky do výběrového řízení Erasmus+ podávají studenti elektronicky od 16.4. do 10. 5. prostřednictvím systému ISOIS.

29/01/2018

ERASMUS+

Vyhlášení výběrového řízení na studijní pobyty Erasmus+ v akademickém roce 2018/19.

02/01/2018

Sťastný nový rok 2018! 

07/12/2017

Přednášky INNOLEC

Dr. Indrek JÕGI

14.12.2017 10:00 -11:00, FS1

15.12.2017 10:00 - 11:30, zasedací místnost děkanátu

28/11/2017

Přednášky INNOLEC

Dr. Olivier GUAITELLA

5.12.2017 10:00 - 11:30,  zasedací místnost děkanátu

7.12.2017 11:00 - 12:00, F1

21/11/2017

Přednášky INNOLEC

Dr. Eugen Stamate

29.11.2017 10-12 hod., zasedací místnost budova 4

30.11.207 11-12 hod., F1

20/11/2017

Seminář ÚFE

30.11. dr. Eugen Stamate - název bude oznámen

7.12. Prof. O. Guaitella - Atmospheric pressure plasma jets interaction with surfaces

14.12. P. Ondračka - Ab initio and experimental study of optical and structural properties of transition metal oxides


30/10/2017

Přednášky INNOLEC

Dr. Maik Fröhlich

15.11.2017 11-13 hod., děkanát

16.11.2017 11-12 hod., F1


16/10/2017

Přednášky INNOLEC

dr. Kinga KUTASI

25.10. 2017 10-12 hod, děkanát

26.10.2017 11-12 hod, F1


06/10/2017

NOC VĚDCŮ 2017

6.10.2017 od 18 do 24 hodin, areál Kotlářská 


18/09/2017

Přednášky INNOLEC

Dr. Catalin Vitelaru

4.10. 10-13hod., děkanát

5.10. 11-12hod., F1

12/09/2017

Erasmus+

Vyhlášení výběrového řízení na studijní pobyty Erasmus+ ve škol. roce
2017/18 (na JS 2018)

25/08/2017

Přednášky INNOLEC

prof. dr. Yutao PEI

11.9.2017 a 12.9.2017 od 10 do 12 hod, zasedací místnost děkanátu.


CEPLANT 

Aplikovaný výzkum se na ÚFE uskutečňuje v rámci projektu OP VaVpI Regionální VaV centrum pro nízkonákladové plazmové a nanotechnologické povrchové úpravy. V návaznosti na více neľ 50 let trvající tradici aplikovaného výzkumu fyziky plazmatu na Ústavu fyzikální elektroniky, který vyústil v několik úspěąně provedených inovací v průmyslu, je cílem projektu zahájit vysoce zaměřený aplikovaný výzkum plazmových zdrojů a vývoj plazmových zdrojů, strategicky zaměřený na průmyslové uľivatele.

Další


NovinkyOddělení obecné fyziky a didaktiky

Semináře z fyziky, Fyzikální kavárna, Fyzikální praktika pro SŠ, Soustředění Cikháj atd.

Další

Seminář ÚFE

Semináře se konají vždy ve čtvrtek od 12:00 do 12:50 v posl. F1. 


Další