Brněnské Dny Kurta Gödela
25. - 28. dubna 2006Brněnské Dny Kurta Gödela

25. - 28. dubna 2006
Novobarokní aula na rektorátě
Vysokého učení technického v Brně, Antonínská 1


*Mezinárodní symposium o díle Kurta Gödela
*X. Slovensko-české symposium o analytické filosofii
*Slavnostní shromáždění u příležitosti pojmenování posluchárny Gödelovým jménemKurt Friedrich Gödel
(28. dubna 1906, Brno - 14. ledna 1978, Princeton)

Organizátoři Dnů Kurta Gödela
*Masarykova univerzita v Brně
Vysoké učení technické v Brně
*Filozofický ústav v Praze
*Jednota českých matematiků a fyziků
Technické muzeum v Brně
a podporovatelé
Filozofický ústav v Bratislavě
Univerzita ve Vídni
Český národní komitét pro logiku, metodologii a filosofii vědy

Statutární město Brno
Jihomoravský kraj
Rakouský honorární konzulát v Brně
Německé velvyslanectví v Praze
Německé kulturní sdružení v Brně

 
Úvodní stránka
 
Čestný výbor
 
Zvaní přednášející
 
Program
 
Detailní program
 
Plakát
 
Mapa
 
Foto
 
Foto
 
MU Brno
 
VUT Brno
 
Město Brno