Materiály k výuce

podzim

TFV Fyzikální vlastnosti materiálů (kód MU FX001)

Veškeré materiály se nacházejí na oddělené stránce.

F3240 Fyzikální praktikum 2

Kompletní materiály jsou na stránkách Ústavu fyziky kondenzovaných látek.

F6122 Základy fyziky pevných látek - seminář

Příklady na seminář.

F7030 Rentgenový rozptyl na tenkých vrstvách

Sylabus přednášky. Úlohy ke kolokviu. Prezentace s numerickými příklady k přednášce.

jaro

F6390 Praktikum z pevných látek (1b)

Rozpis úloh. Kompletní materiály jsou na stránkách Ústavu fyziky kondenzovaných látek. Kompletní návody.