*

Připravuje se první akce roku 2021:

25.-26.6.2021 se bude konat mezinárodní konference Kurt Gödel's Day.

Proběhlo:

Ve dnech 13.- 15. ledna 2020 se konala v brněnském planetáriu pod záštitou významných osobností mezinárodní konference Tribute to Kurt Gödel. Na organizaci konference se podíleli RNDr.Blažena Švandová ze Společnosti Kurta Gödela v Brně a další lidé z Hvězdárny a Planetária v Brně, Masarykovy univerzity, Univerzity Komenského v Bratislavě a Karlovy univerzity.
Přednášky z jednotlivých dní, a záznamy s účastníky budou postupně zveřejňovány .

28. 3. 2019 v 16:00 F2, PřF Kotlářská 2, přednáška
ing. Bohdan Hejna Ph.D  "Gödelův důkaz, informace a fyzika"

O podobnosti struktur teorie vyčíslitelnosti, teorie informace a termodynamiky.

23. 4. 2018 v 18:00 F1, PřF Kotlářská 2, přednáška
RNDr. Jaroslav Frýdek  "O pravdivosti a  dokazatelnosti"

9. 3. 2017 v 18:00 Planetárium Brno,přednáška
doc.RNDr. Vítězslav Švejdar,CSc. Katedra logiky, Filosofická fakulta UK,"Kurt Gödel: úplnost a neúplnost". Lekce věnovaná jednomu z největších myslitelů, matematiků a logiků se uskuteční v sále velkého planetária.

Odkazy


Společnost K. Gödela, Jednota českých matematiků a fyziků pravidelně pořádají tzv. Gödelovy dny


( tyto akce a Gödelovské přednášky obvykle organizuje Blažena Švandová, příp. Jan Novotný)