Kurt Friedrich Gödel

    * 28.4.1906 Brno, Pekařská 3 – † 14.1.1978 Princeton, New Jersey (USA)

    logik, matematik a filozof; věnoval se zkoumání základů matematiky a teorii vědy; zabýval se obecnými vlastnostmi logických systémů a jejich formalizací; v roce 1931 ve "slavné větě" dokázal neodvoditelnost, neúplnost axiomatické teorie čísel
    národnost:    rakouská

    zajímavé okolnosti

    Filosofie se na Gödelovu větu o neúplnosti odvolává jako na důkaz o nepoznatelnosti světa. Poznání lze vždy zpřesňovat, ale nikdy nebude úplné. Gödelova věta o neúplnosti, společně s teorií neurčitosti, patří k nejpozoruhodnějším výsledkům matematiky XX. století.

    příčina úmrtí:     na podvýživu a vysílení způsobené "poruchou osobnosti"

    bydliště v Brně:
    - Pekařská 3 (od narození)
    - Pellicova 8a - rodinná vilka (1915 až 1924)
    (Brno navštívil naposledy v roce 1929)

    vzdělání

    1912–1915 obecní německá evangelická škola (Trautenbergerstr. 5),
    1915–1918 Státní německá reálka (Wawrastr. 15),
    1924–1929 studium na vídeňské univerzitě
(původně se chtěl specializovat na fyziku, ale přestoupil na matematiku a filozofii, 6. 2. 1930 zde získal doktorát z matematiky)

    vyznamenání a pocty

    1974 Národní vědecká cena (USA),
    1951 Einsteinova cena
    jiné pocty
    členství v Britské akademii

    zaměstnání

    1933–1938 vyučoval na vídeňské univerzitě jako soukromý docent,
    od roku 1938 působil na The Institute for Advanced Studyv USA ve městě Princetonu (roku 1953 zde byl jmenován univerzitním profesorem)

   poznámky
    Společnost Kurta Gödela (založena v Brně 9. 4. 1992),
Posluchárna Kurta Gödela na Fakultě informačních technologií VUT v Božetěchově ulici v Brně-Králově Poli byla slavnostně otevřena u příležitosti oslav 100. výročí jeho narození
   
    V Rakousku byla v roce 1987 založena Společnost Kurta Gödela se sídlem ve Vídni. V rodném Brně byla společnost stejného názvu založena teprve v dubnu roku 1992. V roce 1940 emigroval Kurt Gödel do USA. Roku 1948 se stal americkým občanem.