Zobrazení "reálných" čísel v počítači

 

 

Lekce k numerickým metodám