PASCAL

Pascalské UNITy popsané a vypsané ve skriptech najdete zde.
Zdrojové texty procedur se nemusí vždy přesně shodovat s textem ve skriptech.
V průběhu let byly mnohokrát modifikované a upravované (vždy by mělo jít o drobnější úpravy).

Před konečým použitím je třeba každou z procedur TESTOVAT na příkladech se známým řešením.
Úspěšný překlad vůbec nemusí znamenat že procedura také správně počítá
!!!

 

 

F

Moduly, které obsahují procedury z odpovídajících pascalských UNIT, jsou zde.
Protože vznikají a jsou testovány v současné době, nenajdete zde ještě všechny.
Rovněž se může měnit jejich syntaktická struktura.
Všímejte si informací v souborech
cti.mne nebo ctimne.pdf.
Vzhledem k nově vzniklé situaci s kompilátorem F, nebudou již procedury v této části doplňovány.
ani aktualizovány. Vývoj pokračuje pouze v následujícím odkazu G95.

 

 

G95

Protože moduly původně napsané v F musí být možné přeložit libovolným kompilátorem F95, je možné použít
i procedury z předchozího odkazu na F.
Nové
moduly pro Fortran95 (kompilátor G95) jsou zde (procedury k výuce jsou v adresaři NM).