Pavla's home page

Požadavky ke zkoušce

 
Zkouška má písemnou a ústní část. Písemná část se ještě dělí na test (60 minut) a písemku (90 minut). Výsledné bodové hodnocení je stanoveno součtem bodů z písemky (0-10) a testu (0-10). Předběžná známka se po absolvování písemné části stanovuje takto: A 18-20 bodů, B 16-18 bodů, C 14-16 bodů, D 12-14 bodů, E 10-12 bodů, F 0-10 bodů, je však také ovlivněna výkonem studenta v ústní části. Na této stránce naleznete příklad, jak může vypadat test a písemka.