Základy kvantové mechaniky

Zkouška ze Základů kvantové mechaniky se skládá z písemné a ústní části. K tomu, aby student mohl konat zkoušku, musí ve cvičení splnit určité podmínky (zápočet).

Poznámky k přednáškám z kvantové mechaniky najdete zde ve formátu pdf nebo postscript, formát vhodný pro tisk brožurky je zde (nutno tisknout oboustranně). V rámečcích najdete důležitá tvrzení a vztahy, které musíte bezpodmínečně znát, chcete-li uspět u zkoušky (jde o podmínku nutnou, nikoli postačující). Tyto poznámky jsou určeny jen jako pomůcka pro porozumění přednáškám a nemají ani nemohou nahradit učebnici kvantové mechaniky.
Pokud byste si v těchto poznámkách všimli překlepu nebo chyby, prosím, oznamte mi to.

Příklady k domácímu počítání:
postscript, pdf.

Audiozáznamy některých přednášek T. Tyce
, které pořídili studenti v podzimním semestru 2008, můžete najít na http://www.physics.muni.cz/~vazny/kvantovka.

Literatura pro studium:
Existuje nepřeberné množství různých učebnic kvantové mechaniky, např. knihy od následujících autorů: J. Formánek, D. Bohm, C. Tannoudji, D. Griffiths, J. Singh, ...

Pro hlubší pochopení principů kvantové mechaniky doporučujeme především příslušnou část knihy R. Feynman, R. Leighton, M. Sands: Feynmanovy přednášky z fyziky (dobře dostupné je slovenské a české vydání).

Pro ještě hlubší pochopení některých zásadních kvantových otázek doporučujeme knihu L. D. Landau, E. F. Lifšic: Kvantová mechanika (lze sehnat rusky i anglicky a ve zkrácené verzi také slovensky), která je současně učebnicí a bohatě pokrývá obsah přednášky; není zde ovšem používána Diracova symbolika, ale především souřadnicová reprezentace. Tato kniha je součástí asi destetidílného Kurzu teoretické fyziky Landaua a Lifšice, který je vynikající a vřele jej doporučuji.

Zájemcům doporučuji i tuto pěknou knihu: M. Dušek, Koncepční otázky kvantové teorie, Univerzita Palackého, Olomouc 2002.