Vítejte na stránkách Společnosti Kurta Gödela

V Brně byla společnost  Kurta Gödela  založena  v dubnu roku 1992. 
V Rakousku  existuje  Společnost Kurta Gödela se sídlem ve Vídni, která byla  založena v roce 1987.

Akce v Brně   spojené s  osobou slavného rodáka:

28. 4. 2006   Odhalení pamětní desky Kurta Gödela - rodný dům
25. 8. 1996   Mezinárodní konference k 90. výročí narození Kurta Gödela
25.-28.4.2006 Mezinárodní symposium o díle Kurta Gödela -Brněnské dny Kurta Gödela
12.-13.9.2008 Sympozium „Otázky popularizace díla K.Gödela“ a odhalení pamětní Gödelovy desky na Pellicově ul.   
3.5.2013 Seminář „Gödelův den 2013“
26.4.2016 Jarní Gödelovy dny Seminář byl věnován i vzpomínce na prof.Vopěnku. Vystoupili: Vítězslav Švejdar, Peter Zamarovský, Miloš Dokulil, Jan Novotný, Blažena Švandová Pavol Zlatoš, Jaroslav Peregrin
26.10.2016 Gödelův podzimní den od 17:00 aula PřFMU, Kotlářská 2, Brno. Vystoupili: B.Švandová, J.Novotný, Jiří Grygar: Prolínání obecné teorie relativity s astronomií
9.3. 2017 Výjimečná přednáška: Kurt Gödel, Úplnost a neúplnost, Hvězdárna a planetárium
19.4.2017 Gödelův jarní den 2017
15.-17.2.2018 The 8th Central European Relativity Seminar v Pavilonu fyziky, PřF v Brně, Gödlovy kosmologické zásluhy připomněl prof.Jan Novotný v příspěvku "Gödel, Brno,Time & Universe".

Objekty v Brně: 

  • pamětní deska na rodném domě K. Gödela -  Pekařská 3/5/1
  • pamětní deska K. Gödelovi -  Božetěchova 2
  • pamětní deska na vile Gödelových - Pellicova 8a