Veletrh nápadů učitelů fyziky 26

27. 8 – 29. 8. 2021
Přírodovědecká fakulta MU, Brno

Tato tradiční akce je přehlídkou vlastní tvorby a nápadů učitelů všech stupňů škol, kteří chtějí přiblížit žákům a studentům výuku fyziky experimenty a dalšími tvořivými aktivitami, motivovat je tak pro svůj předmět a umožnit jim fyziku lépe zvládnout a pochopit.

Kontaktní mail: veletrhphysics.muni.cz

Aktuality

 • Otevření registrace 3. května 2021 v 12:00 hod.
 • Získali jsme akreditaci MŠMT pod číslem MSMT-7882/2021-1-287 v souladu s ustanovením § 10 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, jako studium k prohlubování odborné kvalifikace. 3. června 2021
 • Počet registrovaných účastníků přesáhl 120 a blíží se ke svému maximu. Pokud plánujete se registrovat, neváhejte. 17. června 2021
 • Registrace byla ukončena, limit počtu účastníků byl dosažen. 24. června 2021
 • Předběžný program konference byl zveřejněn. 30. července 2021
 • Finální program konference byl zveřejněn. 20. srpna 2021
 • Sběr příspěvků v konferenčním systému byl zahájen. 23. srpna 2021 – 27. srpna 2021
 • Konference byla zahájena. 27. srpna 2021 v 13:00 hod.
 • Konference byla ukončena. 29. srpna 2021 v 12:30 hod.
 • Sborník z konference vystaven na stránce konference. 18. března 2022

Program

Finální program je k dispozici ve formátu pdf níže.

Finální program

Místo konání

Konference se bude konat v areálu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v centru Brna na Kotlářské ulici 2. Přednášky budou probíhat v Aule PřF.

Načítám mapu…

Vstup do areálu PřF MU
Aula PřF MU
Aula PřF MU
Aula PřF MU
Aula PřF MU
Aula PřF MU
Parčík k odpočinku
Předchozí Následující

Doprava na konferenci

Z brněnského vlakového nádraží a autobusového nádraží u hotelu Grand jede tramvaj číslo 10 (směr Bystrc, Ečerova) a 12 (směr Technologický park). Vystoupíte na zastávce Konečného náměstí, nasledující po zastávce Grohova. Ze zastávky Konečného náměstí půjdete ulicí Kotlářskou cca 100 m podél dřevěného plotu. Tak dojdete ke vstupní bráně do areálu univerzity. Vnitřkem areálu projdete k aule. Trasa bude vyznačena.

Konferenční poplatek

Objednávání účasti na konferenci a platba konferenčního poplatku se provádí v registračním formuláři. Účastník si může zvolit platbu kartou nebo převodem. Výše poplatku závisí na době objednání a zaplacení:

Včasná registrace (do 1. června)

individuální člen JČMF 600 Kč
kolektivní člen JČMF 650 Kč
nečlen JČMF 700 Kč

Pozdní registrace (do 30. června)

individuální člen JČMF 750 Kč
kolektivní člen JČMF 850 Kč
nečlen JČMF 950 Kč

Zvolí-li účastník při registraci platbu kartou, je přesměrován na platební bránu. Pokud zvolí platbu bankovním převodem, do mailu obdrží pokyny k platbě. Platbu je potřeba uskutečnit do 14 dnů. Fakturu, která se automaticky vystaví po zaplacení, si účastník může stáhnout z odkazu, který je uveden v pdf souboru s pokyny k platbě.

Při registraci se zadává abstrakt příspěvku a lze si zarezervovat ubytování na kolejích Kounicova. Uvedená data ve formuláři odpovídají dnu, kdy hledáte, kde složit hlavu.

Příspěvky

Jako příspěvky do konference uvítáme nejen (již tradiční) zajímavé pokusy, ale například i samostatné práce žáků, videozáznamy experimentů, svépomocí zhotovené pomůcky a další příklady, jak výuku fyziky oživit a učinit z ní zajímavý předmět.

Příspěvky do konference mohou mít tyto formy

 • standardní vystoupení (10-20 min) - klasická přednáška. Delší vystoupení je možné pouze ve zdůvodněných případech a po dohodě s programovým výborem konference a dále v případě zvaných přednášek. Organizační výbor si vyhrazuje právo omezit vámi požadovaný čas v případě nedostatku časového prostoru tak, aby se dostalo na všechny zájemce.
 • Krátké vystoupení (do 5 minut) - Stejně jako v loňském roce bude možné vystoupit v krátkém pětiminutovém vystoupení "fyzikální maličkost".
 • Poster (plakát)

Příspěvky mohou být předneseny českém nebo slovenském jazyce. Při prezentaci bude k dispozici počítač, dataprojektor, interaktivní tabule, HDMI kamera. Pro přípravu demonstračních experimentů bude dostupné zázemí fungující v režimu "připrav a přejeď." Přednáškovou místnost bohužel nelze zcela zatemnit, s čímž je potřeba počítat při plánování případných optických experimentů.

Těšíme se na spoustu zajímavých příspěvků - a vyzýváme zejména učitele ze škol, aby neváhali předvést třeba i věci, které sami považují za drobnosti. I ty (a leckdy právě ony) jsou často velice zajímavé a inspirativní!

Abstrakty

Pokud chcete mít na konferenci příspěvek, je nutné po registraci v systému vyplnit ještě jeho abstrakt. Termín na vyplnění abstraktu je 30. 6. 2021. Na základě abstraktu rozhodne programový výbor o zařazení příspěvku do programu konference. Abstrakty všech přihlášených příspěvků jsou uveřejňovány na webové stránce konference.

Sborník příspěvků

Z konference bude vydán sborník příspěvků v elektronické podobě. Příspěvky jsou sbírány elektronicky v registračním systému konference do 27. 8. 2021.

Pro tvorbu příspěvků do sborníku použijte šablonu a dodržujte pokyny pro formátování příspěvků. Doporučená délka příspěvku do sborníku je 3-10 stran. Výrazně delší příspěvky lze do sborníku zařadit pouze po dohodě s programovým výborem, který si vyhrazuje právo příspěvek zkrátit. Příspěvky nesplňující uvedené pokyny budou vyřazeny.

Konferenční sborník ke stažení (PDF)

Bez popisku

Ubytování

Ubytování pro účastníky konference bude zajištěno v blízkosti místa konání konference (cca pět minut pěší chůze) na kolejích MU Kounicova. Pokoje jsou dvoulůžkové a sdílí koupelnu s druhým pokojem. Cena je 390 Kč za lůžko a noc (druhé lůžko může být obsazeno jiným účastníkem konference), případně 700 Kč za lůžko a noc (při obsazení jen jednoho lůžka).  Další informace o ubytování je možné zjistit na www stránkách kolejí.

Ubytování se platí v hotovosti na místě. K tomuto řešení jsme se rozhodli kvůli stáletrvající nejistotě možnosti prezenční účasti na konferenci.

Při ubytovávání na koleji si je potřeba nejprve vyřídit formality na recepci budovy (tel. +420 549 492 737). V případě problémů při ubytování volejte vedoucího provozu (tel. +420 549 492 718).

Adresa ubytování: Kolej Kounicova, Kounicova 50, 602 00 Brno.

Stránky kolejí Mapa

Doprava na koleje

Z brněnského vlakového nádraží a autobusového nádraží u hotelu Grand jede tramvaj číslo 12 (směr Technologický park). Vystoupíte na zastávce Klusáčkova a cca 100 m půjdete zpět. Zastávka Klusáčkova následuje po zastávce Nerudova.

Bez popisku

Společenský večer

Tradiční společenský večer, jehož cílem je navázat i neformální kontakty, se bude konat v místech, kam se běžný návštěvník brněnských pamětihodností nedostane. Dýchne na Vás genius loci místa, kde se začala psát světová historie genetiky, místa, kde mladý Leoš Janáček opisoval cizí partitury a zapisoval si své první nápěvky, místa, ve kterém se snoubí odkaz královny Elišky Rejčky s moderní vědou. Hádáte-li, že večer se bude konat ve stínu Špilberku, v prostorech Augustiniánského opatství na Mendlově náměstí na Starém Brně, hádáte správně.

Za 750 Kč si budete moci vychutnat nejen unikátnost těchto prostor, ale i dobré jídlo a pití. Před večeří navíc proběhne společná komentovaná prohlídka jinak běžně přístupného Mendelova muzea. Poplatek bude vybírán v hotovosti při registraci na místě.

Opatství na mapě Brna Mapka vstupů do opatství

Partneři

Fotogalerie

Pořadatel

Ústav fyzikální elektroniky, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno
Kotlářská 2, 611 37 Brno
tel: 549 493 221

Ústav fyzikální elektroniky

Organizační výbor

 • doc. RNDr. Zdeněk Bochníček, Dr.
 • Mgr. Jana Jurmanová, Ph.D.
 • RNDr. Pavel Konečný, CSc.
 • Mgr. Martina Mrkvičková, Ph.D.
 • doc. Mgr. Zdeněk Navrátil, Ph.D.
 • RNDr. Luboš Poláček

Další aktivity ÚFE PřF MU pro základní a střední školy

Fyzikální kavárna Soustředění Cikháj Fyzikální praktikum pro střední školy Fyzikální představení Demonstrační experimenty KrTek

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info