The conference is held under the auspices of

(lexicographical order)

Martin Bareš, rektor Masarykovy univerzity v Brně
Rector of Masaryk University

Jaroslav Kubera, předseda Senátu České republiky
President of Senate of the Parliament of The Czech Republic

Robert Plaga, ministr školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
Minister of Ministry of Education, Youth and Sports

Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kraje
President of the Council of the South Moravian Region Southmoravian Region

Petr Štěpánek, rektor Vysokého učení technického v Brně
Rector of Brno University of Technology

Markéta Vaňková, primátorka statutárního města Brna
Mayor of BrnoLast update: 08/01/2020