V poslední době jsem zaznamenal určitý zájem o má stará skripta

Kvantová mechanika pro chemiky  I. Principy, UJEP Brno 1980, 1986

Kvantová mechanika pro chemiky  II. Aplikace, UJEP Brno 1983

Protože v přijatelné podobě jsou už většinou nedostupná, dávám je zde k dispozici jako pdf soubory.

Prostý sken celých skript ke stažení je zde:  I. Principy a II. Aplikace

Sken s obsahem obsahujícím odkazy na hlavní kapitoly a subkapitoly je zde: I. Principy, II. Aplikace
(rozbalte zip-soubor do nějakého adresáře a  otevřete soubor Obsah_I.pdf , resp. Obsah_II.pdf)

Prohlížení v síťovém prohlížeči můžete spustit zde: I. Principy , II. Aplikace