Laboratoř mladých fyziků - Dokumenty
/".$_GET ["cesta"].""; echo "\n"; //nahoru// if ($_GET ["cesta"] != "") { $dily = explode ("/", $_GET ["cesta"]); if (count ($dily) != 1) { $novaCesta = $dily [0]; } for ($i = 1; $i <= count ($dily) - 2; $i ++) { $novaCesta = $novaCesta."/".$dily [$i]; } echo ""; } //adresare// $adresar = opendir ("dokumenty/".$_GET ["cesta"]); $soubory = array (); while ($zaznam = readdir ($adresar)) { if ($zaznam != "." && $zaznam != ".." && filetype ("dokumenty/".$_GET ["cesta"]."/".$zaznam) == "dir") { $soubory [] = $zaznam; } } closedir ($adresar); sort ($soubory); reset ($soubory); if ($soubory [0] != "") do { if ($_GET ["cesta"] != "") { echo ""; } else { echo ""; } } while (next ($soubory) != false); //soubory// $soubory = array (); $adresar = opendir ("dokumenty/".$_GET ["cesta"]); while (($zaznam = readdir ($adresar)) !== false) { if ($zaznam != "." && $zaznam != ".." && filetype ("dokumenty/".$_GET ["cesta"]."/".$zaznam) == "file") { $soubory [] = $zaznam; } } closedir ($adresar); sort ($soubory); reset ($soubory); if ($soubory [0] != "") do { $velikost = filesize ("dokumenty/".$_GET ["cesta"]."/".(current ($soubory))) /1024; settype ($velikost, "integer"); if ($_GET ["cesta"] != "") { echo ""; } else { echo ""; } } while (next ($soubory)); echo "
JménoDatum         Velikost
ikona.. (předchozí adresář)  
ikona".(current ($soubory))."".cas ($_GET ["cesta"]."/".(current ($soubory)))."
ikona".(current ($soubory))."".cas (current ($soubory))." 
ikona".(current ($soubory))."".cas ($_GET ["cesta"]."/".(current ($soubory)))."".$velikost." kB
ikona".(current ($soubory))."".cas (current ($soubory))."".$velikost." kB
"; ?>
Laboratoř mladých fyziků pod záštitou Ústavu fyzikální elektroniky Masarykovy univerzity, webmaster Jiří Babocký, šéfredaktor Pavel Nani, poslední změna