Laboratoř mladých fyziků -
"; include "data/".$soubor."/nazev.dat"; echo "

\n

"; include "data/".$soubor."/info.dat"; echo "

\n

Autor: "; include "data/".$soubor."/autor.dat"; echo ", Vydáno: "; echo ((int)substr ($soubor, 10, 2).". ".(int)substr ($soubor, 7, 2).". ".substr ($soubor, 2, 4)); echo "

\n"; } while (next ($soubory)); } ?>
Laboratoř mladých fyziků pod záštitou Ústavu fyzikální elektroniky Masarykovy univerzity, webmaster Jiří Babocký, šéfredaktor Pavel Nani, poslední změna