", ">", $text); $text = str_replace ("\n", "
", $text); return $text; } $velikost = filesize ("blokovaneIP.dat"); $soubor = fopen ("blokovaneIP.dat", "r"); $retezec = @fread ($soubor, $velikost); fclose ($soubor); $IP = split ("\n", $retezec); $blokovano = false; do { if (current ($IP) == $_SERVER ["REMOTE_ADDR"]) { $blokovano = true; } } while (next ($IP)); if (isset ($_POST ["submit"]) && $_POST ["text"] != "" && $_POST ["jmeno"] != "") { $velikost = filesize ("blokovanaSlova.dat"); $soubor = fopen ("blokovanaSlova.dat", "r"); $retezec = @fread ($soubor, $velikost); fclose ($soubor); $slova = split ("\n", $retezec); do { if (ereg (current ($slova), $_POST ["text"])) { $blokovano = true; } } while (next ($slova)); $data = array (); $data ["uzivatel"] = zakodujText ($_POST ["jmeno"]); $data ["text"] = zakodujText ($_POST ["text"]); if (!file_exists ("kniha/".$_POST ["cas"]."_".$_SERVER ["REMOTE_ADDR"].".dat") && !$blokovano) { uloz ($data, "kniha/".$_POST ["cas"]."_".$_SERVER ["REMOTE_ADDR"].".dat"); } } ?> Laboratoř mladých fyziků
Laboratoř mladých fyziků - Návštěvní kniha

Verze pro tisk

"; } $data = nacti ("kniha/".current ($soubory)); $datum = number_format(substr (current ($soubory), 8, 2)).". ".number_format(substr (current ($soubory), 5, 2)).". ".substr (current ($soubory), 0, 4); echo "

".$data ["uzivatel"]." ".$datum."
".$data ["text"]."

"; $first = false; } while (next ($soubory)); } else { echo "

V návštěvní knize nejsou zatím žádné příspěvky.

"; } if (!$blokovano) { echo "
\n"; echo "Jméno
\n"; echo "Text


\n"; echo "\n"; echo "\n"; echo "
"; } else { echo "

Přidávání příspěvků s odkazy bylo z bezpečnostních důvodů zablokováno.

"; } ?>
Laboratoř mladých fyziků pod záštitou Ústavu fyzikální elektroniky Masarykovy univerzity, webmaster Jiří Babocký, šéfredaktor Pavel Nani, poslední změna